Legitimasjon - Reisetillatelse - Passerseddel

 

Legitimasjonskort 1941 1.jpgLegitimasjonskort 1941 2.jpg

30. januar 1941 kom det et påbud fra norske og tyske myndigheter om at alle innbyggere over 15 år skulle bære legitimasjonskort.

 

Reisetillatelse.jpg

Skulle man reise, selv korte strekninger, måtte man ha 'Reisetillatelse'

 

Passerseddel.jpg

På enkelte steder/arbeidsplasser måtte man ha 'Passerseddel/Ausweis'.