Desember  2010 

Opprinnelig var desember den tiende måneden i den romerske kalender, og har navn etter latinske decem, som betyr ti.

 

Telefonsentral 1915.jpg

Bildet er tatt i 1918, og personene er fra venstre: John – Bergliot – Sigrid og Thomas,

alle med etternavn Tanemsmo, Ole Røskaft og Ragna og Arnt Tanemsmo.

Klæbus første telefonsentral var på Tanemsmoen gård, og var i drift fra 1898 til 1921. Dette var før automatiseringens tid og mobiltelefon var ikke engang i fantasien, her ble samtaler manuelt koblet opp mellom abonnenter i distriktet og kanskje rikstelefoner ut i det ganske land.

 

 

Svaner i Nidelva.jpg

Nidelva

Klikk på bildene

Solens gang i Klæbu: 

 

Opp

Ned

Dagens lengde

Solvinkel

Se  alle ’Månedens bilder’

22. desember

10.05

14.29

4t 24m 51s

3,2°

 

(22. juni

02.59

23.42

20t 42m 51s

49,8°)