November  2010 

Opprinnelig var november den niende måneden i den romerske kalender, og har navn etter latinske novem, som betyr ni.

 

 

 

Parabolene på Tanem har gjort jobben sin. I 2009 ble de satt ut av drift, etter rundt tjue år å ha tatt ned tv-programmer og distribuert dem videre via kabel inn i mange hjem i Klæbu.

De har vært et landemerke i Klæbu, der de står ved Grendahuset på Tanem og ’kabelbanen’ bakom.

De er store, den største er ca. tre meter i diameter. Som regel er slike paraboler grå og kjedelige og oppfattes ofte som et skjemmende fremmedelement.

Disse derimot, er fint dekorert med kjente motiver fra bygda.

De ble malt av Jan Erik Bævre (Tanem) i 1993, og viser fra venstre eldre bebyggelse på Tanem med Tanemsåsen i bakgrunnen. På neste ser vi det gamle kommunehuset, og videre to av bruene i Klæbu, henholdsvis Svean bru, og Trangfossen bru.

 

 

 

Klikk på parabolene i bildet, å se nærmere på dem !

 

 

Se  alle ’Månedens bilder’

 

 
 

 

 

 


Parabolene.JPG