Oktober 2010 

Oktober var den åttende måneden i den romerske kalender, og har navn etter latinske octo, som betyr åtte.

 

Peder Johnsen Korsmo.jpg

 

Klikk på bildene

Se  alle ’Månedens bilder’

Psalmebog tilhørt Peder Johnsøn Korsmoe (1812-1878). Han fikk denne til sin konfirmasjon 24. august 1828. Boka er trykket i 1825 på ’Christiania Opfostringshuus’ forlag.

Peder var født 17. november 1812 på Korsmoen, som opprinnelig var en husmannsplass under Grendstad, og er nevnt allerede på 1600-tallet. Peder giftet seg med Magnhild Gudbrandsdatter (1815-1908) fra Flå, og kom til Hyttsagen på 1840-tallet. Psalmebogen hadde han med, den står fremdeles i bokhylla på Hyttsagen.

Kirkebok konfirmerte 24. august 1828 i Klæbu kirke.

Folketelling 1865 på Hyttesagen.

I 1874 flyttet firmaet A. Huitfeldt & Co. sagbrugsvirksomheten de drev ved Selbusjøen ned til Hyttfossen, og etterhvert vokste det fram et lite samfunn her, med butikk, forsamlingshus og en privat skole.

Folketelling 1900 på Hyttesagen og Hyttemyren.

 

 

Solsikke 1.JPG

Det er snø i lufta og mørketida nærmer seg, så hvorfor ikke et lite tilbakeblikk fra i sommer?

Solsikke, eller solvendel (Helianthus annuus), kommer fra det vestlige Nord-Amerika. Planten ble kultivert allerede for 3000 år siden, og kom til Europa på 1500-tallet. Den trives fra tropiske forhold til solrike husvegger i Klæbu. Denne vokste opp på Haugamyra og ble 2,73 meter høy.

 

 

 

 

 

Solsikke small.jpg

 

Solsikkefro.jpg  Et lite frø….