Desember 2012  

Opprinnelig var desember den tiende måneden i den romerske kalender, og har navn etter latinske decem, som betyr ti.

 

 

 

I 1900 startet Gunnerius Eidstu landhandel på Tanemsflata.

Sammen med sønnen Lars drev de butikken fram til 1948.

Butikken ble drevet av flere eiere helt fram til 1975.

    Arne Tømmervold 1948-1953

    Agnar Kjesbu 1953-1967

    Egil Koksås 1967-1975

 
Snow.jpgSnow.jpgSnow.jpgSpurv small.jpgSvarttrost small.jpgButikken paa Tanem 1907.jpg 

Butikken på Tanemsflata – 1907

Solsnu

Solens gang i Klæbu

Opp

Ned

Dagens lengde

Solvinkel

Se  alle ’Månedens bilder’

22. desember

10.02

14.32

4t 30m 13s

3,4°

(22. juni

02.59

23.42

20t 42m 51s

49,8°)