Februar  2012 - Skuddår  

Februar er oppkalt etter Februus, etruskernes gud for underverdenen og for renselse. Romerne regnet 23. februar for årets siste dag, selv om måneden ikke var over, og feiret den dagen til ære for Terminus, guden for grensesteiner. Romerne knyttet også månedens navn til renselse, og den romerske gudinnen Juno brukte tilnavnet Februa, Februata eller Februtis i sitt rensende aspekt. Som årets siste måned hos romerne hadde februar opprinnelig 29 dager, og fikk en ekstra dag hvert skuddår. Februar måtte likevel gi fra seg én dag til august, da keiser Augustus fikk en måned oppkalt etter seg. Han ville ikke være dårligere enn Cæsars måned juli som hadde 31 dager, og ’stjal’ derfor en dag fra februar.

Jorden bruker 365,2422 dager på en runde rundt solen. Et skuddår er normalt hvert fjerde år – i alle årstall som er delelige med 4, og hundreårene som er delelige med 400.

 

 

Ekorn 3 small.jpgEkorn 2 small.jpg       Hyttfossen Sagbruk 1900 Thumb.jpg    Hyttfossen Tommerfloting 1928 Thumb.jpg

                  Hyttfossen Sagbruk ca. 1900                                                                        Tømmerfløting nedenfor Hyttfossen - 1928

                                                     

Klikk på bildene

 

Solens gang i Klæbu: 

 

Opp

Ned

Dagens lengde

Solvinkel

Se  alle ’Månedens bilder’

22. februar

07.51

17.15

9t 24m 07s

16,1°

(22. juni

02.59

23.42

20t 42m 51s

49,8°)