Juni  2013   

Juni har sitt navn etter den romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og ekteskapets gudinne. Juno var i romersk mytologi datter av Saturn

 og søster, men også hustru, av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan.  I Norge ble Juni kalt Skjærsommar.

 

Grubbhaugen, også kalt Sørborghaugen, Sørborgtrø, Lilleuggelhaug og Valstadhaugen.

Grubbhaugen var en husmannsplass under gården Lilleuglen/Sørborgen gnr. 18, bnr. 2, eid av løytnant Christian Fredrik von Scharffenberg.

Sivert Svendsen f. 1765 og kona Kjersti Nilsdatter Bjørkli var de første brukere av denne plassen, rundt 1795.

Siste husmann her var Ole Olausen Valstad f. 1848 i Vukku i Verdal. Etter ham ble plassen kalt Valstadhaugen.

Idag finner vi også Valstadmyrvegen i området.

Se kart

Grubbhaugen 1920 Thumb.gif

Grubbhaugen 1920

Grubbhaugen 2013 Thumb.jpg

Grubbhaugen – Valstadhaugen  2013       

 

Solens gang i Klæbu: 

 

Se  alle ’Månedens bilder’

 

Opp

Ned

Dagens lengde

Solvinkel

 

22. juni

03.03

23.38

20t 35m 25s

50,0°

Den lyseste natta