November 2013   

Opprinnelig var november den niende måneden i den romerske kalender, og har navn etter latinske novem, som betyr ni.

 

Klabu-Tiller Thumb

Merkesteinen finner du  HER

 

Kommuneinndelingen i  1838  -  1926  -  1987

 

Tiller og Klæbu herreder

Fra gammel tid var Klæbu ett ”Skipreide” sammen med Tiller og Leinstrand. De dannet sammen Tiller tinglag. I 1763 ble Leinstrand skilt ut som eget tinglag, mens Klæbu og Tiller dannet Klæbu tinglag.

Med formannskapslovene i 1837 introduseres ordet kommune i den betydningen vi kjenner det idag, og 10. juli 1837 ble Klæbu og Tiller ett herred.

Første ordfører var Hans Jørgen Darre 1837-39 fra Klæbu. Oppdelingen i mindre herreder økte utover på 1800-tallet, årsaken var gjerne misnøye med fordelingen av midler. I 1879 sendte samtlige oppsittere, de med gård og grunn i Tiller sogn, et brev til Klæbu herredsstyre hvor de ba om å bli fraskilt fra Klæbu i all kommunal henseende, og at de ville danne eget formannskapsdistrikt/herred. Forslaget ble nedstemt. Men Tillerbyggen ga seg ikke, nye forslag ble fremmet både i 1881 og 1882. Begrunnelsen var at sognet led atskillig økonomisk ved ha skole- og fattigvesen sammen med Klæbu. Igjen ble forslagene nedstemt. Først i 1895 kom et nytt framlegg om deling, og i brevet heter det;

"Tiller sogn har funnet seg utilfreds ved fellesskapet idet sognet i en årrekke har ydt mer til den felles kommunale kasse enn det har fått tilbake som vederlag".

Ved votering stemte 9 for deling og 3 imot. I følge kgl. resolusjon av 24. november 1897 skulle Klæbu og Tiller deles i to herreder fra den tid hr. amtsmannen bestemte, det skjedde først 1. januar 1899. Det siste herredsstyremøte i den gamle kommunen ble holdt 6. juledag 1898 på Tanem gård.

Tiller, Byneset, Strinda og Leinstrand slåes sammen med Trondheim kommune i 1964.

 

Folketallet i Klæbu og Tiller 1801 - 2009

Kommune

1801

1815

1825

1835

1845

1855

1865*

1875

1890

1900**

1910

1920

1930

1946

1950

1960***

1970

1980

2009

Tiller

984

976

1075

1281

1368

1468

589

580

533

614

732

1060

1308

1409

1590

2829

 

 

 

Klæbu

1088

1009

1008

1071

992

1030

1203

1478

1403

1635

2600

3300

5634

*      1860 - Utvandringen til Amerika starter. I alt utvandret 330 klæbygger i perioden 1861-1929.

**    Tiller og Klæbu blir egne kommuner i 1899. 

***  Tiller inngår i Trondheim kommune i 1964.

 

 

Solens gang i Klæbu

Opp

Ned

Dagens lengde

Solvinkel

Se   alle 'Månedens bilder'

22. november

09.02

15.06

6t 3m 36s

6,5°

(22. juni

03.03

23.38

20t 35m 22s

50 °)