Juli  2014  

Sørborgen  -  før skolene ble bygget

 

Soerborgen 1955.jpg

Sørborgen midt på bildet - ca. 1955. Klæbu Ungdomsskole ligger omtrent der gårdstunet var.

Lilleugla i forgrunnen, videre Torp og Granmo.  -  (Klikk på gårdsnavn i bildet)

 

Soerborgen 1930.jpg Sørborgen ble utskilt fra Lilleugla (bnr. 18) i 1799, og solgt til løytnant Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg.

Jordeiendommen var på ca. 190 da.

Scharffenberg bodde selv på Torven.

Eiendommen ble solgt videre til Elias Eliasen i 1807. Siste bruker her var Paul Sjetne fra Bratsberg. Han drev gården fra 1956 til 1963,

da Klæbu kommune kjøpte gården og bygde Sørborgen barneskole og Klæbu ungdomsskole.

Skolene sto ferdig i 1967 og 1972.

 

 

 

 

 

Sørborgen 1930. Hovedbygning oppført 1850.

 

Klikk på bildene

Se alle 'Månedens Bilder'

 

Soerborgen.JPG

Sørborgen barneskole, bygget 1967

Ungdomsskolen.JPG

Klæbu ungdomsskole, bygget 1972

 

 

Kart.jpg

I dag ser det slik ut.

 

Torp 1950.jpg Granmo 1970.jpg

Torp 1950                                    Granmo 1970. 

                                                      Gården ble revet i 2014