Mai  2014  

Eidsvollsmennene fra Klæbu - 1814

 

Darre.jpg

Jacob Hersleb Darre

 

Lars Larsen Forseth Thumb.jpg

Lars Larsen Forsæth

 

Frim 3.jpg  Unionsflagg-1844.png

    Frimerkeutgivelser               Flaggene

 

Klikk på bildene og linkene

 

Se  alle  'Månedens Bilder'

 

 

Til Riksforsamlinen på Eidsvoll i 1814 møtte 112 folkevalgte representanter, to av dem var fra Klæbu  -  sokneprest Jacob Hersleb Darre og gårdbruker og klokker Lars Larsen Forsæth.

Valgene foregikk i to omganger, først et lokalt "valgmannsvalg" i hvert prestegjeld, hvor 2 "valgmenn" skulle velges. Deretter møttes alle valgmenn innen hvert amt (fylke) til en egen samling, der de valgte 3 representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll seg imellom.

Valgkirke Thumb.jpgPrins Christian Fredrik, stattholder i Norge, sendte ut en forskrift om at valgene i de enkelte prestegjeld skulle holdes fredag 25. februar.

Utover i distriktene kunne det gå lang tid før valgene ble gjennomført. Vårt valg fant sted i Klæbu kirke fredag 11. mars, der representanter fra Klæbu og Tiller sokn stemte fram sokneprest Jacob Hersleb Darre og gårdbruker og klokker Lars Larsen Forsæth. En fullmakt fra dette valget ble skrevet og undertegnet på Klæbu prestegård samme dag.

Hvem hadde stemmerett og hvem kunne velges?

På landet måtte man være embetsmann, brukseier, jordeier eller gårdbruker. I byene hadde alle med borgerbrev stemmerett.

I de militære enhetene hadde offiserene og soldatene stemmerett, soldaten måtte også være jordeier/gårdbruker. Det var bare menn som kunne stemme og velges, og aldersgrensen var 25 år.

 

Anders Rambech.jpgValgmenn fra alle prestegjeld og menigheter i Søndre Trondhiems Amt møttes på Melhuus gaard hvor 3 representanter til Riksforsamlingen ble valgt. En fullmakt fra dette valget ble skrevet og signert 28. mars.

Jacob Hersleb Darre og Lars Larsen Forsæth fra Klæbu ble begge valgt, den tredje var sorenskriver Anders Rambech fra Meldal.

Alle 3 støttet Selvstendighetspartiet.

 

 

 

 

Den 10. april (1. påskedag), møtte representantene til gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Dagen etter holdes det første møte i Eidsvolls-bygningen, og Riksforsamlingen konstitueres.

Utdrag av Darres dagbok under forhandlingene på Eidsvoll.

Grunnloven av 17. mai 1814.

Signartur paa Grunnloven Thumb.jpg Signatur og segl

"Klæbubenken" i Riksforsamlingen.

Besøk Eidsvoll 1814

 

Fullmakt Klabu segl Thumb.jpg

Fullmakt fra valget i Klæbu.

 

Fullmakt Sondre Trd Amt Thumb.jpg

Fullmakt fra amtsvalget på Melhuus gaard.

 

Halset 17 mai 1949 Thumb.jpg

17. mai 1949 - Toget på vei ned fra Halset

 

 Flagg Thumb.jpg    Kvitveis Thumb.jpg

 Se en hvitstammet bjørk ..