Oktober  2014  

 

Kart Meieriet Thumb.jpgKlabu meieri 1924 Thumb.jpg

Klæbu Meieri 1924                                                                                                                        Klikk på bilder og kart

 

Folketelling 1910 - Meieriet

Navn

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Bostatus

Petra Aspnes

07.02.1885

Bindalen

tj

ug

meierske

b

Bostedets navn

Matr.nr/Gnr

Løpenr/Bnr

Meieriet

under 17

1

 

Se alle 'Månedens Bilder'

 

Klæbu Meieri 1905 - 1940

Klæbu Meieri var i drift fra 1905 til 1940.

Meieriet lå på Aune og inneholdt i tillegg til selve meieriet, et ishus, vaskerom, kjøkken, og bolig for meierske Petra Aspnes fra Bindalen som ble ansatt her i 1908.

I annen etasje var "meierisalen".

Melka ble levert fra gårdene på østsiden av Nidelva,

fra Bostad i nord til  Eidstu i sør.

Fra meieriforeningens første protokoll:

"År 1904 den 8. desember generalforsamling i Klæbu

 meieriforening der i møtet 6.11. s.å. valgte bestyrelse

 framlagde forslag til statutter for foreningen sålydende:"

Paragraf 1

  Klæbu meieriforening er et på aktier grundet uansvarligt

  aktieselskap.

Paragraf 2

  Aktiernes størrelse bestemmes efter matrikelskylden på

  interessentenes gårde til kr. 75,- pr. skyldmark, så at

  aktiekapitalen blir mindst kr. 6000,-. En hver interessent

  pligter at tage så mange aktier som hans gård har skyldmark.

Les mer om Klæbu Meieri i artikkel skrevet av Asbjørn Husby i Årsskrift 1984.