April  2015    

 

Bilde 2.jpgBilde1 399.jpg

 

 

Sagbruket på Bjørkli

Sagbruk og et snekkerverksted ble på 70-tallet overført fra eiendommen Bjørklimark til Klæbu Bygdemuseum.

Både sagbruket og verkstedet inneholder redskap og utstyr

som viser arbeidsmetoder fra forgangen tid.

Historielaget har restaurert sagbruket slik at det nå fremstår i brukbar stand for kjøring og visning når vannføringen god.

Bilde 4.jpgBilde 3.jpg

 

Klikk på små og store bilder

 

Se alle 'Månedens Bilder'

Arne - Saga.jpg

 

Orre rundt hytta Thumb.jpg  13 april.JPG

1. april og orren har                   13. april . .

startet 'sin jakt' . .