Desember  2015    

Klæbu kommunelokale - 1900

 

Kommunelokalet 1.jpg

Klæbu kommunelokal ca. 1920

Nidelva.jpg

Nidelva . . . Vassfjellet . .

 

 

Kommunelokalet 1950.jpg

Klæbu kommunelokale rundt 1950

 

Parabol Hus Kommunehuset.JPGKommunelokalet var også motivet på en av de gamle parabolantennene på Tanem.

 

 

 

 

 

 

 

Klæbu kommunelokale ble bygget i 1900.

Klæbu Sparebank ga et betydelig beløp til byggingen, og som vederlag for dette skulle banken i ”all fremtid ha fritt hus, lys, brendsel og renhold”, som det lyder i kontrakten.

Banken og biblioteket holdt til i 1. etasje, kommunestyresalen og en leilighet for vaktmester i andre. I 1939 ble lokalet bygget ut til det vi kjenner idag.

Kommuneadministrasjonen var i sin helhet

samlet her fram til 1958, mens banken holdt

til her helt til 1972.

Kommunelokalet har opp gjennom årene blitt benyttet til forskjellige formål. I 30- og 60-åra ble det i perioder benyttet til klasserom for barneskolen og framhaldsskolen. Lensmannsetaten, speiderne, Norsk Folkehjelp og Klæbu Idrettslag har også holdt til her . .

Byggningen er i dag i privat eie.

Se alle 'Månedens Bilder'                           Snokrystall.jpg