Mars  2015  

Springfossen bru

 

Springfossen bru 1917.jpg

Bru nr. 2, bygd av Jon Hyttsagen. Springfossen bru 1917

Springfossen bru 1920.jpg

Springfossen bru 1920  -  Legg merke til personen til venstre på brua.

 

Klikk på bilder og kart 

Se alle 'Månedens Bilder'                                        

 

Det har vært 5 bruer over Springfossen. Man antar at den første brua ble bygd her i slutten av 1870-åra og var i bruk til fram mot århundreskiftet, da brua ble tatt av en vårflom.

Grunnen til at det ble opprettet bruforbindelse her var nok Huitfeldt's sagbruk ved Hyttfossen som kom igang 1874. På den tida var det bare Trangfossbrua, bygd 1874, som var fast forbindelse mellom øst-

og vestsida av Nidelva.

Jon Hyttsagen bygde ei ny hengebru her rundt århundreskiftet.

Brua hadde tre bærekabler som var festet med bolter i fjellet på hver side av elva. Gangbanen besto av solid plank på tvers, og langsgående plank som gangvei. Brua ble revet våren 1924, og erstattet med ei ny i forbindelse med utbygging av Løkaunet kraftverk.

Springfossen Kart.jpg

 

Dagens bru ble bygd i 1990, og er den femte i rekken bruer over Springfossene.

Springfossen bru 2015.JPG

Springfossen bru 2015.

 

Snoklokke.jpg Tulipan.jpg 15. mars 1 Thumb.jpg

             Snøklokke         1-15. mars         Tulipan                        Krokus