Oktober  2015   

Seminarplassen 1   -  "Guttebygget"

 

Guttebygget 1937.jpg

Guttebygget 1937

 

Opprinnelig skolelokaler for Klæbu Seminar, bygget i 1862.

Senere brukt av Klæbu Blindeskole fra 1893 til 1912.

Fra 1917 ble bygget brukt som boavdeling ved Klæbu pleiehjem fram til 1968, og deretter som lager fram til HVPU-reformen i 1991.

Historielaget har i dag kontor i 2. etasje til venstre.

Bygget er vernet.

 

Guttebygget 2015 1.JPG

Guttebygget 2015

 

 Se alle 'Månedens Bilder'