Månedens  Kalenderbilde                                Mars   2016                                              Jutulfuru

Tekstboks: Se kartJanuar 1.jpg

              Se tidligere    'Månedens bilder'

 

I 1989 foretok Terje Thun (NTNU Vitenskapsmuseet) en undersøkelse for å aldersbestemme

"gamle furukonger" her i Klæbu, "Jutulfurua" på Nordmarka var en av dem.

Han skriver:

Trær kan i likhet med mennesker være individualister, og ”Jutulfuru” ved Lysklettvollen på Nordmarka kan vel regnes blant bygdeoriginalene. I likhet med ”Storfuru” ved Langmyran ble det her litt problemer med å fastslå alderen helt eksakt. Med en omkrets på 2,48 meter rundt stammen var det ikke størrelsen på treet som var problemet denne gangen. Derimot var det så mye råte i stammen at det lyktes ikke å få en borprøve som går mer enn 20 cm inn i treet. Problemet er forsøkt løst ved å bore ut en prøve fra nederste greina, som befinner seg i en høyde på 2,70 meter over bakken og som viste seg å inneholde 310 årringer, dvs. den innerste fra 1699. Deretter ble det forsøkt å anslå hvor mange år treet var da denne greina ble dannet. Grunnet skrinnere jordsmonn er tilveksten mindre her enn for eksempel ved voksestedet til ”Storfuru” ved Langmyran”. Ved å undersøke trær i nærheten ser det ut til at det tar mellom 70 til 100 år å nå denne høyden, noe som kan tyde på at ”Jutulfuru” stammer fra tidlig på 1600-tallet.

Se de andre "furukongene"

 

Januar 2.jpg