3   5  4 neste

Sentrum-1870.gif

Klæbu Seminar – Kirke og Prestegård – 1870

 

Folketallet i Klæbu 1801 - 2009

Kommune

1801

1815

1825

1835

1845

1855

1865

1875

1890

1900

1910

1920

1930

1946

1950

1960

1970

1980

2009

Trondheim

9000

10000

11919

12918

14778

16012

19287

22544

25065

38180

45335

55030

54458

57128

56669

58638

 

 

168257

Tiller ***

984

976

1075

1281

1368

1468

589

580

533

614

732

1060

1308

1409

1590

2829

 

 

 

Klæbu

1088*

1009

1008

1071

992

1030

1203

1478

1403

1635**

2600

3300

5634

*     1860 - Utvandringen til Amerika starter. I alt 315 klæbygger utvandret i perioden 1861-1925.

**   1960 - Boligbyggingen skyter fart.

*** Tiller og Klæbu ble egne kommuner i 1899.

 

Kilder:

Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Statistisk Sentralbyrå

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3  5  4 neste