3   5  4

Hyttfossen demning 1948.jpg

Hyttfossen demning – 1948

Hyttfossen Sagbruk utnyttet allerede i 1870 vannkraften her på Hyttfossen, først med vannhjul og senere med en vannturbin som utviklet 120 HK for drift av sagbruket. Det ble også bygget en tredemning ovenfor fossene for å heve og regulere vannstanden i Båthølen. Bruket og tilhørende bebyggelse fikk sitt eget ’lysverk’ i 1900 – et likestrømsanlegg på 12 KW, som også ble drevet av turbinen.

Sagbruksdriften på Hyttfossen opphørte i 1936, og etter hvert ble maskinene demontert og endel bygningene revet. Resterende bygninger brant ned i 1944. Langs elveleiet finnes tydelige spor etter sagbruket.

Arbeidet med den nye demningen startet i 1940. Støpingen av selve dammen pågikk i flere år og var ferdig i 1948, i tillegg ble det bygget ei midlertidig anleggsbru ovenfor demningen. Montering av lukene var ferdig året etter, og i november 1949 ble dammen satt i drift.

3   5  4