master04_image001

 

Tur til Hevilen

 

Årets historiske vandring gikk til Klæbus østligste punkt der de 4 kommunene Trondheim, Malvik, Selbu og Klæbu møtes. Dette ligger på et høydedrag som kalles Hevilen. Hva navnet kommer av ble diskutert en del, men turlederen mente det betyr en krum høyde eller buen på en hanke. Turen ble avviklet om kvelden den 27. mai. Også i år var det i samarbeid med Vitenskapsmuseet i Trondheim, og Kristian Overskaug var turleder.

 

 

 

Tilbake

Siste oppsamlingsplass var parkeringsplassen ved Saksvik-vollen. Derfra dro vi samlet ned til bommen på vegen inn til Drakstsjøen gård. Der ventet Bjørn Wormdal fra Drakstgrenda i Selbu. Han var engasjert som kjentmann. Turen oppover gikk greit. De sprekeste har lett for å skru opp tempoet vel mye. Like før toppen er det svært bratt et par plasser, men alle kom seg opp. Fra toppen er det en fin utsikt. Vi kan skue ned på et kupert landskap med mange store og små vann. Merkestolpen som står her er svært forseggjort. Det er sjelden å finne noe slikt langt ute i ødemarka. Den har et navneskilt som viser retningen til hver av kommunene. Æren for denne stolpen har Peder Samstad, ivrig jeger og friluftsmann, bosatt i Breivika ved Jonsvannet.

Alle 4 kommuner var representert da den ble satt opp i 1995. Per Ulseth var Klæbus representant. Han skriver om dette i et stykke kalt ”En tur langs yttergrensene” i årsskriftet fra 1995. Kristian Overskaug underholdt oss litt med historier fra sin tid som ung og lovende Rosenborgspiller, og om opplevelser han har hatt i områdene rundt Hevilen og Jervfjellet. Den krokete grensa mellom Selbu og Klæbu fra Hevilen og ned til Selbusjøen ble diskutert en del. Den har vært justert mange ganger. Bjørn Wormdal forteller at Drakstgrenda tilhørte Klæbu fram til på 1700-tallet. Vi vet også at områdene rundt Drakstsjøen, inkludert gården, har tilhørt Klæbu. Den opprinnelige grensa sies å ha gått nesten beint fra Hevilen og over til grensepunktet på Reinsfjellet. På dette punktet møttes det før kommune-sammenslåingen i 1964 5 kommuner. Det var Selbu, Singsås, Horg, Flå og Klæbu.

Vel nede ved bilene var alle enige om at det hadde vært en vellykket tur. For de fleste var det første gangen de var på dette grensepunktet. Ca 40 stykker deltok, og alle 4 kommuner var representert.

Hvor går turen til neste år? Et forslag kan være en besiktigelse av Storfurua på sørsiden av Nesnelva, samt et besøk ved den livsoppkvikkende vannkilden i Langåsen. Mange av oss er kommet i en alder hvor vi kan ha godt av en skikkelig slurk fra denne kilden.

 

NB:  Jeg skriver bevisst Drakstsjøen og Drakstgrenda.

Fra gammelt av og på en del kart står det k og ikke g.

Av Kåre Haugen

 

Kart