master04_image001

Referat fra årsmøte 2010

 

Arsmote-2.JPG

Ivar Tanemsmo redegjorde for driften av museet på Teigen. Han kunne fortelle at over 500 personer

har skrevet seg inn i gjesteboka på Teigen siste året.

 

Arsmote-1.gif

Klæbu mannskor

 

 

 

Arsmote-3.gif

 

 

 

 

Arsmote-4.gif

Underveis smakte det godt med karbonadesmørbrød…

 

 

 

Arsmote-5.gif

…og kaffe og kaker.

 

Klikk på bildene

 

 

 

Vel 50 medlemmer var møtt opp til årsmøte 11. mars, som ble avholdt i Gamle Festsal.

Klæbu mannskor innledet kvelden med en liten konsert, og dirigent Svend Arne Sørum fikk opp stemningen sammen med glade korgutter.

Kåre Haugen ble valgt til møteleder, og styrte årmøtet gjennom ei fyldig sakliste.

Årsmeldinger og regnskap, både for laget og museet, ble vedtatt enstemmig uten særlige merknader.

Regnskapet viste at økonomien i laget er tilfredsstillende.

Styret la fram forslag til justering av vedtektene ved en utvidelse av redaksjonskomiteen med 2 medlemmer, og for en økning av kontigenten til kr. 200,- fra neste år. Begrunnelsen for dette er at kostnadene ved utgivelse av Årsskrift og Kalender har steget betraktelig de siste årene. Medlemmene i laget vil som før motta Årsskriftet gratis. Forslagene ble vedtatt.

Styret har fått en forespørsel fra Klæbu-Seniorenes Data-Forum om å bli opptatt som en underavdeling av Historielaget. Styret mente det vil være mulig på samme linje som museet, ved at KSDF beholder sitt eget styre og egen økonomi, og avgir egne rapporter til styret og årsmøtet i Historielaget. Årsmøte bifalt dette, og ga styret fullmakt til å utarbeide retningslinjer for samarbeidet.

Spesiell interesse knyttet det seg til spørsmålet om Historielaget ville ta på seg eierskapet til Frivilligsentralen i Klæbu, som for kort tid siden var blitt innvilget midler både fra departement og kommune. Styret la fram for årsmøtet en positiv innstilling, ikke minst ut fra at Klæbu kommune tidligere har sagt nei til eierskap.

Ingrid Husby, leder av Frivilligsentralen, informerte om de mange arbeidsoppgaver og tjenester som sentralen bidrar med i lokalsamfundet. Det ble uttrykt noe skepsis til dette forslaget, og det endte opp med skriftlig avstemning. Resultatet ble 19 for, og 23 mot forslaget, 6 stemmer var blanke.

Under budsjettbehandlingen la styret bl.a. fram forslag om å bruke inntil 125.000,- kr. til rehabilitering av saga på Teigen/Bjørkli. Årsmøte støttet dette, og budsjettet for øvrig. Et omfattende og interessant arbeid vil dermed bli satt i gang.

Valgene bød ikke på mange endringer. I hovedstyret gikk Haldor Buan Grendstad ut, og inn kom Ann-Mari Haugnes. Arne Eggan ble ny leder for museumsstyret, etter at Ivar Tanemsmo hadde sagt fra seg gjenvalg etter mange års innsats. Ivar kunne fortelle at over 500 personer har skrevet seg inn i gjesteboka på Teigen siste år. I redaksjonskomiteen ble det valgt inn to nye medlemmer, Turid Dragsten og Lars Roan.

Ivar Skei avsluttet kvelden med et foredrag fulgt av bilder, og som omhandlet ”Sjøbygdene”. En komite bestående av represententer fra Selbu og Tydal Historielag og Klæbu Historielag har de to siste årene lagt ned et betydelig arbeid med å beskrive bygdene og utmarksområdene Brungmarka, Hånnå- og Renåmarka på sørsida av Selbusjøen.

Det knyttet seg spesiell oppmerksomhet til bilder som viste arbeidsliv, og plasser og ferdsel i skog og mark, og mange kjente ansikter dukket opp på lerretet. Underveis vartet han også opp med noen visestubber! Ivar antydet at materialet vil bli samlet i ei bok som kommer i løpet av året.

Som en takk for den innsats de har bidratt med overrakte til slutt Lars Braa en blomsterhilsen til følgende: Ivar Tanemsmo, Haldor Buan Grendstad, Ingebjørg Forsberg og Ivar Skei.

Tilbake