master04_image001

 

Tur til Kolbrandsdal stavkirke

 

S8300878

 

S8300862

 

S8300865

 

S8300890

 

Klikk på bildene

Søndag 2, oktober ble årets medlemstur avviklet. I år gikk turen til Hølonda hvor vi besøkte Kolbrandsdal stavkirke, Hølonda skimuseum og bygdesamling, Langås fotosamling og Hølonda kirke. Harald Langås, tidligere journalist i Trønderbladet, var innleid som guide og han var en svært god formidler av historien om de stedene vi besøkte.

Vi starta turen med frokost på Høvdingen før vi satte kursen mot Hølonda og Kolbrandsdal stavkirke. Kirka lå nydelig til på en høyde, like ved stedet der den gamle kirka hadde stått fram til 1681, da den ble revet. For å komme fram til kirka gikk vi over en fredet middelalderkirkegård som en mener har vært brukt i ca 400 år.

Ideen til bygginga av denne kirka var 150-årsjubileet til Hølonda kirke i 1997. Kolbrandsdal stavkyrkjelag ble da stifta. Da starta et opplegg med dugnader og tigging og ikke mindre enn ca 150 personer har, mer eller mindre, vært med i dugnadsopplegget. Da kirka stod ferdig var det fakturert kostnader på vel 70 000 kroner, noe som vitner om en stor dugnadsinnsats og giverglede.

Kirka ble innviet 9. januar 2000. Den er en enskipa stavkirke og er laget så lik en kirke fra 1200 tallet som mulig. Kirka blir brukt til ca 3 gudstjenester i løpet av sommeren, og til dåp og bryllup. 1. søndag i september holder den katolske menigheten i Trondheim økumenisk gudstjeneste i kirka.

Etter omvisninga var det kaffe på kirkebakken.

Turen gikk så videre til Skimuseet og Fotomuseet. Langås fotosamling inneholdt en mengde bilder, mesteparten fra tidsrommet 1870 til 1930. Det eldste var ei forsølva kopperplate fra 1839. Arbeidslivet var spesielt godt dokumentert. Foto- og framviserutstyr var innkjøpt over flere år og samlinga viste utviklinga innen fotografering fra de første enkle kameraene til dagens digitale utstyr.

Hølonda skimuseum og bygdesamling lå i nabohuset, opprinnelig en gammel skole. Her var det et utall av ski, de eldste fra ca 1870 og mange kjente skiløpere hadde donert ski til museet. Det var skismurning, både heimlaga og kjøpvarer. Samlinga inneholdt også et gammelt klasserom og en dagligstue med utstyr fra rundt 1900 tallet.

På bedehuset ble det så servert nydelig hjortesteik med tilbehør, dessert og kaffe.

Etter middag gikk turen til Hølonda kirke på Krokstad. Denne kirka ble bygd i 1848, den tredje i tallet på dette stedet. Et område med bosetning i over 1000 år og med en rekke gravhauger.

Harald Langås avslutta guidinga si her etter en skikkelig bra dag der han ga oss et godt innblikk i lokalhistorie fra Hølonda.

Hjemturen gikk så over Hovin tilbake til Klæbu.

 

Ref: Ingrid og Håvard Huseby

Foto: Ingeborg Lium