master04_image001

Øl & Ornamentikk i tre i Trøndersk drikkekultur

Som en del av prosjektet med registrering av gjenstander i tre knytta til ølbryggerkulturen i Trøndelag, var det 5. mai registrering i Klæbu på Gamle Festsal. Norges Husflidslag står bak prosjektet og da med husflidskonsulenten i Sør-Trøndelag som prosjektleder.

I alt ble det registrert 16 gjenstander i Klæbu. Det var ølhøner, ølboller, ølkanner, ølstaup og kagger brukt til oppbevaring. Registreringen var ganske tidkrevende med beskrivelse og målsetting av hvert enkelt objekt. Tingene ble også fotografert fra flere sider. Det ble også fastsatt fra hvilken tidsperiode tingene var fra og gjennom representanten fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum fikk vi også et innblikk i hva som var karakteristisk for de enkelte periodene.

 

Ol 1.jpg

  

Ei dobbel ølhøne og en ølbolle fra midt på 1800-tallet var noen av de fine tingene som ble registrert.

 

Ølbollen har et bollerim rundt munningskanten hvor det står: Tem lysten når den luer op i barmen at den ei kvæler dig i sin om armen.

De som var til stede og de som kom med gjenstander fikk en interessant dag sammen med fagfolk .

 

Foto. Sidsel Skjelfjord, Norges Husflidslag