master04_image001

HISTORIELAGSTUREN 2012

 

Årets medlemstur gikk til Orkdalen. Som vanlig var første stopp for å innta frokost og da var det naturlig å innta den på Bårdshaug Herregård på Orkanger. Etter frokosten fikk vi ei omvisning i hovedhuset på Herregården som var bygd rundt 1890. Herregården tilhørte Christian Thams som hadde store eiendommer i Orkdal og ellers var han en industigrynder og verdensmann. Han bodde ikke så mye her da han for det meste var i utlandet på  utstrakt reisevirksomhet. Huset med sitt interiør og innredning bar tydelig preg av å tilhøre en med store rikdommer.

Turen gikk videre til Løkken Verk, et lokalsamfunn bygd opp gjennom over 300 år med gruvedrift. Vi skulle der besøke både Gammelgruva og informasjonssenteret. Løkkenfeltet er en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis. Kobber har vært produktet hele tida, men i ulike perioder ble både svovel, sink og sølv utvunnet.

017 small.jpg

Orientering før vi går inn i Gammelgruva

 

Gammelgruva som også kalles «Arbeidets og Slitets Katedral» inneholder et enormt nettverk av ganger. Vi gikk innover til Fagerlisalen som blir brukt til ulike arrangementer. Den har ei grunnflate på 1300 kvadratmeterog ei takhøgde på 15 meter. Fagerlisalen har en sjelden fin akustikk og som konsertsal er den helt unik. Her satte vi oss ned i benkeradene mens guiden fortalte. Han kjente godt til at Peder Eggen fra Klæbu ble skutt etter en sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Vi fikk hele hendelsesforløpet som førte til at Eggen ved en tilfeldighet ble tatt og skutt av tyskerne.

Gjennom vandringa fikk vi et godt inntrykk av det slitet som bergmennene måtte gå gjennom for å tjene til det daglige brød.

Vel ute i lyset sørget turkomiteen for kaffe og rikelig med skuffkake.

Vi dro så ned til informasjonssenteret. Mye av det vi så der dreide seg om Thamshavnbanen som ble bygd for å frakte malm fra gruvene. Den ble åpnet i 1908 og var da Norges første elektriske jernbane. Nå er Thamshavnbanen verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. Fra starten var banen også brukt til passasjertransport, men i 1963 opphørte dette.  I dag frakter banen pånytt passasjerer, men da som museumstog.

Etter en runde i informasjonssenteret fortsatte bussturen til Orkdal Bygdemuseum på Svorkmo. Her ble vi servert sodd av Orkdal Bygdekvinnelag i «Sivertsengården» . Under kaffen fikk vi orienteringer av leder i historielaget John Tore Kvernmo og Erik Skjølberg om Orkdal Historielag og Orkdal Bygdemuseum.

026 small.jpg

Erik Skjølberg forteller om flyttinga av «Sivertsengården» fra Orkanger

 

Historielaget har om lag 700 medlemmer. De gir ut årbøker hvert år og har bl.a. gitt ut bøkene «Bilder fra Orkdal I-III». Et stort prosjekt er «Orkdalshistoria» som etter hvert kommer ut med 4 bind.

Bygdemuseet består av i alt 13 hus og er bygd opp om gården «Oppstuggu Berbu». Flere av husene er flytta til området rundt den opprinnelige gården og det var tydelig at det var lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få dette på plass. De hadde nå dugnadskvelder hver onsdag.

Etter orienteringa tok vi en runde til husmannsplassen og hovedbruket.

033.JPG

Utsikt over Svorkmo fra «Oppstuggu Berbu»

 

På heimturen kjørte bussen gamlevegen og vi fikk med oss «Børsabergan». Som så mange år tidligere sørget Torbjørn Lium for at vi fikk en behagelig tur og at vi kom heim i god behold.

 

Ref. Håvard Huseby