master04_image001

 

Referat fra Årsmøte 2013

 

Historielaget avholdt sitt årsmøte i Gamle Festsal onsdag 6. mars, og leder Håvard Huseby kunne ønske velkommen til ca. 40 frammøtte.

Tradisjonen tro startet årsmøte med et kulturelt innslag. Iår var Klæbu Damekor på besøk, og under ledelse av dirigent Gudrun Tronsaune fremførte koret fire livlige låter, noen med dans og koreografi. Damekoret sto også for serveringen senere på kvelden.

Huseby gikk så over på saklista hvor det formelle med ’innkalling og saksliste’ ble godkjent. Atle Elverum ble valgt til møteleder og Helen Kværnø Solberg til referent.

En fyldig Årsmelding for Historielaget og Klæbu bygdemuseum ble gjennomgått av Håvard Huseby.

 

Tango for to.jpgDamekoret 1.jpg

                                                       Klikk på bildene

 

 

● Friluftsgudstjenesta på Teigen arrangeres

sammen med Klæbu menighetsråd. Dette  tiltaket er populært og tunet på museet gir en trivelig ramme for gudstjeneste og kirkekaffe. I år var det hele 82 deltakere med på dette.

● Årets medlemstur gikk til Løkken Verk og

Orkdal Bygdemuseum. Tradisjonen tro starta de 44 deltakerne opp med frokost som ble inntatt på Bårdshaug Herregård. Interessant å få et innblikk i de forholdene arbeiderne hadde i gruvene og seinere på dagen å få høre om de utfordringene Orkdal Historielag  har i forbindelse med sin museumsdrift.

Styret fikk anerkjennende ord for en god og fyldig Årsmelding. Les hele Årsmeldingen.

 

Kaffe.jpg

kaffe ....

Kake.jpg

og kake ...

Etter kaffe, karbonadesmørbrød og kaker kunne kasserer Ann-Mari Haugness legge fram et solid regnskap (Historielaget og Klæbu Bygdemuseum samlet) med et årsresultat på kr. 43.472 og en egenkapital på kr. 962.818.  Godkjent.

Se regnskap, balanse 2012, og budsjett for neste år.

Styrets forslag til Årsmøtet:

● Godtgjøring til kasserer, kr. 6000,- pr. år.

● Kontigenten for 2014 settes til kr. 250,-

● Forslag til Arbeidsplan 2013

Alle fikk tilsluttning fra Årsmøtet.

 

Valg på styre og komiteer var siste sak på årsmøtet.

Kåre Haugen overtar som leder av laget, med seg får han Atle Elverum, Ann-Mari Haugness, Alf Steinar Tømmervold og Asgeir Gunnes.

Alle som var innstilt til styre og komiteer ble valgt.

Valgkomiteens innstilling.

 Et trivelig Årsmøte ble avsluttet 22.30

 

 

 

 

 

Haavard - Styret.jpg

Vi tar med noen punkter ...

Historielaget hadde ved årsskifte 346 medlemmer.

Styret har hatt 12 styremøter og behandlet 75

   saker.

Det er avholdt to medlemsmøter med presentasjon av prosjektene ’Registrering av kulturminner’,

  ’Husmannsplasser og boplasser’ og lanseringen av boka ’Husmanden i Sjøbygden’.

Vi har hatt to vandringer i løpet av året.

Den ene var på Klæbu kirkegård der prosjektgruppa for bevaring av kirkegården hadde det faglige ansvaret og den andre i Nideng der «gravrøys-gruppa» stod for opplegget. Den siste var også markeringa av Kulturminnedagen 2012.

● Museumsdagene sammen med 4-klassingene i

Klæbu er et årlig opplegg. Interessante dager som byr på en del utfordringer samtidig som de unge får mulighet til å bli kjent med Klæbu Bygdemuseum.

 

Asgeir.jpg

Asgeir Gunnes - bevaringstiltak for Klæbu gamle kirkegård

I tilknytning til årsmeldingen ble det gitt en redegjørelse fra de enkelte prosjektergrupper:

Komiteen for bevaringstiltak for Klæbu gamle kirkegård har lagt ned en stor innsats det siste året. Det som nå står igjen er den siste redigeringa og finpussen av dokumentet som etter hvert skal overleveres kirkevergen som historielagets forslag til bevaringstiltak.

Komiteen som har drevet med registrering av husmannsplasser og boplasser er ferdige. Kart og stoff omkring dette er lagt ut på hjemmesida under menyen ’Publikasjoner’. Det vil  imidlertid fortsatt være aktuelt med justeringer, nye registreringer og nytt stoff  og dette vil fortløpende bli lagt inn.

Det arbeides fortsatt med boka om Halsetheimen. Mye stoff er tilgjengelig og det blir kanskje ei utfordring å finne ut hva som skal være med. Det har blitt noen forsinkelser, men vi håper å få gitt ut boka i 2013.

Gravrøysgruppa har vært på mange befaringer og funnet en god del interessante ting, ikke bare gravrøyser, men også andre kulturminner. Dette er en del av opplegget med registrering av kultur-minner som vi har sammen med Klæbu kommune og en vil etter hvert også komme i gang på andre felt. Klæbu kommune sendte like før jul inn søknad til riksantivaren om tilskuddsmidler til dette prosjektet.

 

 

 

Blomster.jpg

Det vanket blomster til avtroppende Håvard Huseby,

Helen Kværnø Solberg og Arne Eggan.