Museumskomiteens julebord

Sjøen skole onsdag 27. nov.

 

Tilstelningen er en "hyllest" til de som har bidratt på en eller annen måte på Teigen,  med dugnader og  arrangementer. Det er Historielagets styre som tar seg av det praktiske denne kvelden med forberedelser og servering. Leder i Historielaget Kåre Haugen ønsker de vel 20 gjestene velkommen til denne velfortjente markeringen.

Med Marit Klevens nylige bortgang, innleder Kåre med en fin minnetale over Marit. Hun har siden Historielagets oppstart vært en av de viktigste bidragsytere og en betydelig inspirator for alle involverte i arbeidet med og utviklingen av Klæbu Historielag.  Vi er henne dypt takknemlig for hennes innsats.

Kåre lyser  fred over Marit's minne.

 

 

Gjestene koser seg med rømmegrøt og spekemat, og litt senere kaffe og kaker

 

I sin tale til forsamlingen gir Håvard  en orientering om arbeidet som er utført på Teigen dette året; om arrangementer, søndagskafe og dugnader som er gjennomført. Blant annet ble det en meget vellykket St.Hansaften med bålbrenning, leiker og fin musikk til en svingom for de som ønsket det.. Han sier også litt om hvilke utfordringer vi står foran og hva det skal jobbes med neste år for å holde eiendommen i fin stand til å ta imot gjester. Størst er kanskje utfordringen med låven som styret i Historelaget nå jobber med overfor eier Klæbu Kommune. Kanskje blir løsningen at vi rett og slett må rive den pga betydelig forfall.

Håvard retter til slutt en stor takk til alle som har bidratt på Teigen på forskjellig vis dette året.

 

Ref. Alf Steinar Tømmervold