master04_image001

Temakveld onsdag 30. oktober 2013

"om kraftutbyggingen i Klæbu før og nå"

 

Historielaget hadde engasjert Terje Thun som foredragsholder til dette tema.

Terje starter sitt foredrag med et kort historisk tilbakeblikk til århundreskiftet (1900) og utvandringen av klæbygger til Amerika.  Det var en betydelig utvandring fra Klæbu også og det var naturlig for Terje som er vokst opp og fortsatt bor på Løkaunet og nevne Nicolai Klausen Løkaune f. 1896 som utvandret 19 år gammel. Han kan spores tilbake til Sør-Dakota. Omtrent samtidig startet forberedelsene til det som skulle bli et viktig tillegg til landbruksnæringen i Klæbu; nemlig kraftutbyggingen.

Deretter tar Terje oss med på en reise gjennom  utviklingen av elektrisiteten; om turbinhjulet, generatoren og vannkraftens uvurderlige betydning for Klæbus historie. Om byggingen av tunnelen fra Selbusjøen til Svean i årene 1921 -34 og som ble tatt i bruk i kraftproduksjonen ca. 1939/-40. Om byggingen av Løkaunet og Svean kraftstasjoner og utviklingen av næringsvirksomheten langs elva på denne strekningen og ikke minst om hvordan naturen endret seg med utbyggingen og helt frem til i dag. Han kom litt  inn på  storflommen i 1976 og Klæbu-ungdommens meget populære badeplass "Kulpan" rett nedenfor Hyttfossdemningen.

Alt dette dokumenterer han med masse spennede bilder og mye innsamlet materiale med god hjelp fra bl.a. Trondheim E-verk og kjentmann i Klæbu Ole Lettingvold som Terje hadde god kontakt med. Terje forteller at Ole hadde en fenomenal husk og har bl.a. bidratt med mange navn til gamle bilder fra utbyggingen.

 

IMAG1382 IMAG1380

En del innspill og spørsmål kom det også fra salen. Og bl.a. Ole Haugum dro en interessant refleksjon fra tunellbyggingen. Ole som er født i 1931 og vokste opp ved Sjøen skole erindrer at det ble brukt mange hester under tunnelbyggingen til frakting av stein ut etter sprenging. Steintippene rundt Svean bærer vitne om mange års tungt arbeid og slit for både mennesker og dyr.

 

IMAG1381Vi var også litt innom Svean nye kraftstasjon som er planlagt i fjellet rett sør for dagens stasjon. Det er planlagt oppstart 2015 for denne, men visstnok litt usikkerhet til oppstartstidspunktet.

 

De vel 40 fremmøtte fikk en meget interessant kveld  om kraftutbyggingen og historien om utviklingen av industri og naturen langs elva fra Selbusjøen/Hyttfossen ned til Svean.

 

 

 

 

Ref.  Alf Steinar Tømmervold