Historielagets julebord
Tanem Grendahus
09.12.14

8.JPG

 

Selv om mange allerede er godt i gang med hektiske juleforberedelser, hadde 28 fra ulike komiteer/hjelpere for Historielaget funnet tid til en juleavslutning i Tanem Grendahus om kvelden tirsdag 9.desember.
Etter en «velkomstgløgg», ble de inviterte ønsket velkommen av vertskapet ved Alf Steinar Tømmervold. Med sodd som hovedrett og påfølgende kaffe/kaker, - så det ikke ut til at noen av gjestene angret på at de hadde avsatt noen timer denne kvelden.
Etter en muntlig oppsummering av årets aktiviteter ved Alf Steinar, hvor han bl.a. fremhevet Historielagets hjemmeside/Facebook-siden, fikk etter tur

   * Håvard Huseby, Klæbu Bygdemuseum/Teigen
   * Kåre Haugen, Boka om Hallsetheimen
   * Ivar Skei, Redaksjonskomiteen for Årsskrift/Kalender
   * Astrid Grendstad, Kirkegårdskomiteen
   * Per Inge Løvold, Klæbu-Seniorenes Data-Forum

berette om «sine prosjekter».

Håvard fortalte om stor interesse for Bygdemuseet/Teigen. «En flott plass når knotten/myggen uteblir», sa Håvard.  Et stort pluss for sommerens arrangementer hadde vært «værgudenes positive holdning». Fra tidlig i sommer strømmet folk til bl.a.  Friluftsgudstjenesten, St.Hansfeiring, Søndagsåpent og Familiedagen . Spesielt opplevde årets Familiedag en tilslutning som medførte at, iflg. Håvard, «matsalget ble en katastrofe». Parkeringen viste seg også å bli en utfordring. Men: Stor stemning i det flotte sommerværet!
Som leder for Museumskomiteen berømmet også Håvard den flotte dugnadsinnsatsen. Uten viktige støttespillere hadde det vært umulig å gjennomføre de ulike tiltak på Teigen. Han nevnte og den flotte benken, laget av Erik Mathisen + skiltet, produsert av Olav Storsve.
Selv om året snart er over, gjenstår en utendørsvielse 19.12. Det blir årets andre vielse på Klæbu bygdemuseum.Et gullbryllup er allerede booket i 2015.

10 Kaare.jpgBoka om Hallsetheimen, «Omsorg i endring», er det nå endelig ferdig etter mange års arbeid, sa Kåre. Ingen i arbeidskomiteen visste hvor mye stoff det var/hvor omfattende den ville bli. Et grundig arbeid er utført av forfatteren Per Ingmar Kosberg. Kåre nevnte ellers spesielt forsidebildet som måtte så i stil med tittelen på boka. - Det jobbes nå med å etablere en netthandel for Historielagets produkter.

Ivar betegnet Redaksjonskomiteen som en «usedvanlig kreativ komite». Viktig med oppstart av arbeidet med Årsskrift/Kalender i slutten av januar 2015. Derfor er det viktig at komiteen må etableres(«være klar») snarest. «Skribentene» foreslår et hovedtema i Årsskriftet + (selvsagt) «annet stoff». Forslaget er sendt Styret med ønske om 4-6 prinsipielle avklaringer. Redaksjonskomiteen har allerede tanker om Kalender/bilder for neste års utgave.

 

Astrid viste til at Kirkegårdskomiteen for lengst hadde overlevert

«Forslag til bevaringsplan for Klæbu Kirkegård» til så vel

Historielagets Styre samt Klæbu Menighetsråd.

12 Astrid.jpgEn egen orientering er avholdt for Menighetsrådet.

Produktet er enda ikke oversendt Riksantikvaren

/Bispedømmerådet. Klæbu kommune har imidlertid fått

tilsendt/overlevert den ferdige «Bevaringsplanen».

Komiteen avventer tilbakemeldinger.

Interessen for Klæbu-Seniorenes Data-Forum har dabbet av, sa Per Inge. Hvis det ikke blir større interesse før påske kommende år, vil Styremøte 07.04.15 diskutere en evt. nedleggelse. «Data-Forumet» har eksistert siden 2004 da Per Hagen tok initiativ til et «Forum» som, iflg. Per Inge, -«skulle hjelpe gammelt folk i Klæbu å bruke nettbank».
Klæbu-Seniorenes Data-Forum har siden 2010 vært tilknyttet Klæbu Historielag.
Ved en evt. nedleggelse kan f.eks. Historielaget få overta PC’er. Styret vil diskutere hva en skal gjøre med «oppsparte» midler.

 

Alf Steinar informerte ellers litt om overtakelse av Teigen /etablering av en stiftelse/riving av låven. Mer om dette på årsmøtet 18.03.15.

Etter en oppsummering av årets «begivenheter» ved Astrid G. (a’ la Jan Erik Vold), og loddsalg med en «spennende» trekning - var kvelden over.

Ref. Ragnar Thesen