master04_image001

Referat fra Årsmøte 2014

 

Kaare.jpgHistorielaget avholdt sitt årsmøte i Gamle Festsal onsdag 19. mars, og leder Kåre Haugen kunne ønske velkommen til ca. 50 frammøtte.

Årsmøte ble også iår innledet med et musikalt innslag. Klæbu Damekor var på besøk, og under ledelse av dirigent Gudrun Tronsaune fremførte koret fire livlige låter, fra folketoner til rumba.

Damekoret 1 Thumb.jpg

Kåre Haugen startet så med saklista som ble godkjent. Sissel Nordseth ble valgt til møteleder og Alf Steinar Tømmervold som referent.

Årsmelding

Ei fyldig årsmelding ble så lagt frem av nestleder Atle Elerum. Vi tar med noen punkter:

Historielaget hadde ved årsskifte 336 medlemmer.

Styret har hatt 13 styremøter og behandlet 67

   saker.

Det meste av arbeidsplanen for 2013 er gjennomført:

Kirkegårdskomiteen har nylig fullført sitt arbeid og

   overleveres til styret i mai måned.

Arbeidet med boka om Hallsetheimen som har

   pågått i noen år regner vi med blir fullført i 2014,

   likeså kartet til boka om Sjøbygdmarkene.

Årets 'vårvandring' gikk fra Nygårdssvingen og inn

   mot Rasveita, i fint vårvær og med god oppslutning.

St.Hansaften ble tradisjonellt feiret på Teigen med

   mye folk og 'lite knott'.

På Historielagets kveld under kulturuka markerte vi

100 år siden kvinner fikk stemmerett. Dette var et samarbeid med Klæbu kommune. Ivar Skei innledet kvelden med å gi et bilde av den lange og planmessige kampen som ble ført av mange kvinner før vi fikk vedtaket om stemmerett i 1913. Ingrid Husby, Kari Nicolaysen og Sissel Nordseth, som alle kom inn i politikken i 1970-årene ga oss et innblikk i hvordan det var å komme inn i et mannsdominert miljø.

Familie-/friluftsdagen på Teigen, med fokus og

   demonstrasjon på hvordan klesvask forgikk før

   vaskemaskinens tid.

Temakveld hvor Terje Thun foredro om kraft-

   utbyggningen i Nidelva/Klæbu.

Årets medlemstur gikk til Aure, med bl. annet

   besøk på Tjelbergodden og Melland fort.

Museumskomiteen har satset mye på rydding og

   standardheving av uteområdet dette året.

   En stor utfordring framover er låven hvor vegger og

   tak har kjent tidens tann. Forfallet har kommet så

   langt at riving og oppføring av nytt bygg synes å være

   eneste løsning.

   Låven som står på Teigen idag kommer fra gården

   Gjesmo i Tiller og er fra 1830. Den ble satt opp på

   Teigen i 1983.

Det ble ikke utgitt noen kalender siste året. Mange

   har savnet denne, og historielaget lover ny kalender

   neste år.

 

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 

 

Så ble det kaffepause og prat...

Medlemmer av Damekoret vartet opp med kaffe, karbonadesmørbrød og bløtekake.

Damekoret 3 Thumb.jpg

Aid og Jan Thumb.jpg Jan Egil Thumb.jpg

 

Gerda Thumb.jpg

 

Under kaffepausen ble Gerda Bjørkliås overrakt blomster for hennes arbeid med å samle inn og akivere avisutklipp om Historielaget gjennom mange år.

 

 

 

 

 

 

Regnskap

Ann-Mari Haugness kunne legge fram solide regnskapstall for historielaget og museet, med et overskudd på kr. 80.663, og en egenkapital på kr. 1.044.431.

Forslag fra styret

Kontigenten på 250,- kr. forblir uendret.

Godtgjørelse til kasserer på 6000,- kr. forblir

   uendret.

Arbeidsplan for 2014

Styret la fram skisse til arbeids-/aktivitetsplan for 2014. Detaljerte planer utarbeides etterhvert, og blir sendt medlemmene.

Valg

Valgkomiteen v/Kristin Storsve kunne fortelle at arbeidet med å besette alle verv og komiteer hadde bydd på utfordringer i år. De manglet ett medlem i museumskomiten og et par vara for andre verv.

Astrid Grendstad ble forelått til museumskomiten,

og dermed var en viktig komite fullsatt.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.

Kaare og Steinar Thumb.jpg

Alf Steinar Tømmervold tar over lederjobben og takket Kåre Haugen for mange års innsats for laget,

både som leder og kasserer.