Boklansering Klæbu historielag

«Omsorg i endring»

Ei bok om «Uviklingshemmedes kår og institusjonsliv»

 

Omsorg i endring Forside.jpg

 

Kosberg Thumb.jpg

Forfatteren Per Ingmar Kosberg

 

 

3 Thumb.jpg

Et lydhørt publikum ..

 

 

 

Ordforer.jpg

Ordfører Jarle Martin Gundersen og enhetsleder kultur Kjersti Utne.

 

 

Det er ikke hver dag at Klæbu Historielag «innkaller» til boklansering. Men mandag 8. desember 2014 var hele 70 personer samlet i Gamle Festsal da historielagets leder, Alf Steinar Tømmervold, ønsket velkommen til lansering av boka «Omsorg i endring».

Alf Steinar takket spesielt forfatteren Per Ingmar Kosberg + teamet med Jens Engan, Kåre Haugen, Sissel Nordseth og Trygve Storsve. Disse hadde fra 2006 i utallige møter/gjennom mange arbeidstimer jobbet med bokprosjektet. I tillegg har økonomiske bidrag fra så vel Klæbu kommune, Klæbu Sparebank og Sør-Trøndelag fylkeskommune, vært svært viktig for fremdriften av prosjektet.

Kåre Haugen, leder for Historielaget i 2006, fortalte at det til tider bodde godt over 400 pasienter /klienter på Hallsetheimen («Hjemmet»). Antall årsverk hadde i «Hjemmets storhetstid» vært på ca. 800 med hele 1500 ansatte. Bygningene var en «arv» etter Klæbu seminar som ble nedlagt/flyttet til Levanger i 1892.
«Omsorg i endring» er en fortelling om historien til Klæbu Pleiehjem /Hallsetheimen 1917-1991, sa Per Ingmar Kosberg, forfatter og tidligere ansatt ved institusjonen. En eller annen har sagt, sa Kosberg, at «Den samfunnskulturelle utvikling kan måles i måten det tar seg av sine utviklingshemmede på». «Omsorg i endring» forteller så vel om konsekvenser av mangel på stimulering og opplæring av utviklingshemmede som det motsatte.

Boka er delt i to med

1        Kronologisk fortelling  1917 til 1991.

2        Beskrivelse av enheter, avdelinger etc.

Gjennom intervju og skriftlig materiale hadde forfatteren fått interessant informasjon om klientenes kår og arbeidsplassen til svært mange klæbygger. På høy tid at opplysninger ble samlet/intervju ble utført, mente Kosberg, ettersom mange av intervjuobjektene i løpet av prosjekt-tiden hadde gått bort.

Vi fikk en svært interessant «historisk time» ved forfatteren. En vandring gjennom både Hallsetheimens og Klæbus historie som bør ha særdeles stor verdi for Klæbu kommune, alle de som har jobbet evt. har slekt eller venner som tidligere hadde vært ansatt ved «Hjemmet». Stor verdi bør også bokverket ha langt utenfor Klæbus grenser ettersom Klæbu Pleiehjem /Hallsetheimen var en sentralinstitusjon for utviklingshemmede i Midt-Norge.

Ref. Ragnar Thesen

 

Boka koster 300,- kr. og kan kjøpes ved henvendelse til historielaget: epost@klabuhistorielag.no

 

 

 

7 Thumb.jpg

Arbeidskomiteen, fra venstre: Forfatter Per Ingmar Kosberg,

Jens Magnar Engan, Sissel Nordseth, Kåre Haugen og

forlegger Åsmund Snøfugl. Komitemedlem Trygve Storsve var ikke tilstede da bilde ble tatt.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Noen smakebiter fra boka.   -   Klikk på sidene

Side 6.jpgSide 5.jpgSide 3.jpgSide 2.jpgSide 1.jpg 

 

 

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Boka kontoret.jpg

Rykende ferske bøker fra trykkeriet.

Fra venstre: 2 x Kosberg, Kåre Haugen, Jens Engan, forfatteren Per Ingmar Kosberg og Ragnar Thesen.

 

 

Alf Steinar og Sissel Thumb.jpg

Alf Steinar Tømmervoll og Sissel Nordseth presenterer boka for publikum på Coop ...

 

 

Haavard og Kaare Thumb.jpg

... og Håvard Huseby og Kåre Haugen

på Bunnpris