master04_image001

Referat fra Årsmøte 2015

 

B2 Thumb.jpg

Øvre Nidelen Kammerkor

 

(Klikk på bilder og linker)

 

B4.JPG

 

 

I pausen ble det servert karbonadesmørbrød

og bløtekake ... av Øvre Nidelen Kammerkor.

 

 

B5.JPG

 

 

B6 Thumb.jpg

Håvard Huseby ble ved avsluttningen av årsmøte overrakt blomster for sin innsats i museums-komiteen. Han har tidligere også vært leder i historielaget i to år.

B 1.JPGHistorielaget avholdt sitt årsmøte i Gamle Festsal onsdag 18. mars, og leder Alf Steinar Tømmervold kunne ønske velkommen til rundt 50 frammøtte.

Tradisjonen tro startet årsmøte med et kulturelt innslag. Iår var Øvre Nidelen Kammerkor på besøk, og fremførte tre sanger.

Koret sto også for serveringen senere på kvelden.

Tømmervold gikk så over på saklista hvor det formelle med ’innkalling og saksliste’ ble godkjent.

Sissel Nordseth ble valgt til møteleder og Ragnar Thesen refrent.

Årsmelding

Ei fyldig årsmelding for laget og Klæbu bygdemuseum ble så lagt frem av nestleder Atle Elerum.

Vi tar med et utdrag:

Grunnlovsjubileet Eidsvoll 1814 og våre to Eidsvollsmenn, sokneprest Jacob Hersleb Darre og gårdbruker og klokker Lars Larsen Forsæth.

ble behørig feiret.

Det startet med festgudstjeneste i Klæbu kirke, fulgt opp med tradisjonell markering med bekransning og tale ved Klæbu kirke 17. mai, temakveld  i Kulturuka og sist og ikke minst en 3 dagers medlemstur til Eidsvoll i oktober.  Les mer om turen.

Redaksjonskomiteen fulgte opp med stort Årsskrift  hvor Grunnlovsjubileet var et hovedtema. Opplaget på 700 nummer er så å si utsolgt.

To store prosjekter

Etter mange års arbeid og stor innsats har Kirkegårdskomiteen og Arbeidskomiteen for boka om Hallsetheimen avsluttet sitt arbeid.

- Rapporten om middelalderkirkegården ble overlevert Menighetsrådet under en tilstelning på Seminarplassen.  Den er nå til vurdering hos de rette myndigheter. Historielaget ønsker å utarbeide et faghefte/resyme fra dette arbeidet for medlemmer og andre interesserte. 

- Boka "Omsorg i endring" er ført i pennen av Per Ingmar Kosberg og ble lansert i Gamle Festsal 8. desember i fjor under stort oppmøte. Vi merker stor interesse for boka, som er lagt ut for salg på flere bokhandlere i distriktet og på nett.

En ny erfaring for historielaget når et såpass stort og viktig tema lanseres i bokform.

Les mer om boklanseringen.

Aktivitetene på Teigen satte besøksrekord i år.

Alle våre aktiviteter på dette fine stedet er svært populære både for unge og eldre; museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjenesten, St.Hansfeiringen, sommerkafeen på tunet og familie-/friluftsdagen i Kulturuka har skrevet seg inn i Klæbus kulturliv.  Moro er det også at mange velger å døpe sitt barn under friluftsgudstjenesten og stadig flere ønsker å vie seg ved Selbusjøens bredd.  Teigen byr på muligheter, men også utfordringer når så mange mennesker skal tas i mot og forventer god "underholdning" og oppvartning. Museumskomiteen klarer ikke dette alene. Vi er avhengig av at dere medlemmer melder dere på og bidrar både under arrangementene og for å holde eiendommen i presentabel stand.

Ta utfordringen og hjelp oss!

Les hele Årsmeldingen og Årsrapport for Museet.

Regnskap

Kasserer Ann-Mari Haugness kunne legge fram solide regnskapstall for historielaget og museet.

Bokprosjektet "Omsorg i endring" ble i sin helhet belastet årets regnskap, noe som bidro til et lite driftsunderskudd. Boksalget er imidlertid godt igang, noe som vil gi inntekter i tiden framover.

Regnskapet godkjent.

Se Regnskap og Budsjett 2015.

 

Forslag fra styret

Styret la fram fem forslag for årsmøtets godkjenning.

To av disse var:

• Valg av Redaksjonskomite.

I og med at årsmøtet avholdes i mars måned, går det lang tid fra redaksjonskomiteen avslutter sitt arbeid i november til ny komite trer i kraft fra mars. Dette er 4 verdifulle måneder som må utnyttes bedre enn bare å vente på at ny komite blir valgt.

"Styret foreslår derfor at styret heretter får fullmakt av årsmøtet til å oppnevne ny redaksjonskomite umiddelbart etter at arbeidet med årets Årsskrift og Kalender er avsluttet. Denne oppnevnelsen skal skje i samråd med Valgkomiteen. Valget stadfestes på årsmøtet."

Museumskomite.

"På bakgrunn av fjorårets drift på Teigen er det kommet frem ønske fra komiteen om at den utvides med 2 personer, samt at det vurderes en bygningskyndig person i komiteen. Styret tar dette til følge og foreslår at komiteen utvides med 2 personer samt at en bygningskyndig person tas inn i komiteen."

Forslagene godkjent.

Valg

Valgkomiteen kunne meddele at arbeidet med å besette alle verv og komiteer ikke hadde bydd på utfordringer i år. Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling, ialt 45 personer, alle ble valgt.

 

Et trivelig Årsmøte i laget !