Ekstraordinært årsmøte -  7. oktober

 

Rundt 30 medlemmer var møtt fram til ekstaordinært årsmøte, hvor det var en sak til behandling;

"Overdragelse av Teigen fra Klæbu kommune til Klæbu historielag"

Sissel Nordseth ble valgt til møteleder og ledet årsmøtet etter vanlige prosedyrer.

Alf Steinar orienterte om forhandlinger med kommunen, betingelser for overdragelse, og styrets forslag til årsmøtet.

Deretter fulgte et ordskifte med interessante innlegg og refleksjoner fra engasjerte medlemmer.

Forslaget ble tatt opp til avstemning, og ble

enstemmig vedtatt.

Beslutning:

   "Klæbu historielag beslutter i ekstraordinært

   årsmøte den 07.10.2015 å overta eiendommen

   Klæbu bygdemuseum/Teigen på bakgrunn av

   vedtak i Klæbu kommunestyre og de

   betingelser som der fremgår.

   Overtakelse finner sted 01.01.2016."

Klikk og les hele orienteringen

 

Vedlagt bilder og enstemmig vedtak.
Etter årsmøtet markerte vi at Teigen er 40 år som bygdemuseum i år. Astrid hadde forberedt et godt foredrag om historien og utviklingen av museet og de personer som stod i spissen for dette og som forlengst dessverre er gått bort.
Til et sånn jubileum hører festkake og kaffe med - godt mottatt av forsamlingen.

IMG_6197.JPG

 

 

IMG_6200.JPG

 

 

Klæbu bygdemuseum på Teigen 40 år !

Etter årsmøte holdt Astrid Grendstad et interessant foredrag om plassen Teigen, fra 'eldgammel tid', opp gjennom 17- og 18-hundretallet og fram til opprettelsen av Klæbu bygdemuseum 22. januar 1975.

Drivkraften den gang var Ole Svaaen. Han tok initiativ til opprettelsen av en kommunal museumsnemd som senere samlet inn gjenstander og etablerte museet slik vi kjenner det idag.

Historielaget har stått for driften de siste 15 årene.

Klikk og les/se bilder fra hele fordraget

Etter årsmøtet markerte vi at Teigen er 40 år som bygdemuseum i år. Astrid hadde forberedt et godt foredrag om historien og utviklingen av museet og de personer som stod i spissen for dette og som forlengst dessverre er gått bort.
Til et sånn jubileum hører festkake og kaffe med - godt mottatt av forsamlingen.Etter årsmøtet markerte vi at Teigen er 40 år som bygdemuseum i år. Astrid hadde forberedt et godt foredrag om historien og utviklingen av museet og de personer som stod i spissen for dette og som forlengst dessverre er gått bort.
Til et sånn jubileum hører festkake og kaffe med - godt mottatt av forsamlingen.Etter årsmøtet markerte vi at Teigen er 40 år som bygdemuseum i år. Astrid hadde forberedt et godt foredrag om historien og utviklingen av museet og de personer som stod i spissen for dette og som forlengst dessverre er gått bort.
Til et sånn jubileum hører festkake og kaffe med - godt mottatt av forsamlingen.

IMG_6199.JPG

Kaffe og

 

IMG_6198.JPG

jubileumskake i pausen . .