Kommuneinndelingen som foregikk i -60 åra.

Temakveld i Kulturhuset 1. sept.

 

Musikk Thumb.jpgEtter at knapt 50 historieinteresserte klæbygger hadde ankommet Kulturhuset, kunne leder i Klæbu historielag, Alf Steinar Tømmervold, ønske velkommen til den tradisjonelle tirsdagen i kulturuka med historiekveld og historielaget som arrangør.

Før kveldens kåsør Ivar Skei fikk ordet, presenterte Alf Steinar "Snabbtøttan de Luxe". Gruppen, med "utspring" i kulturskolen, gjennomgikk verdenshistorien på 5-6 minutter. Det ble en "forrykende" og morsom forestilling med Tora, Signe og Hilde som aktører.

Deretter var turen kommet til tidl. ordfører og historiker Ivar Skei. "Prosessen som foregikk omkring kommunereformen på Ivar Thumb.jpg1950 og 1960-tallet var/er et spesielt tema, men også svært interessant", sa Ivar. "Ingen i Klæbu som var delaktig i denne prosessen lever i dag; - det betyr også at svært få av oss vet hva som egentlig foregikk", fortsatte han.

På en lettfattelig og interessant måte fikk vi en innføring i kommunereformen og arbeidet som bl.a. ble nedlagt av Schei-komiteen.; - spesielt hvordan Klæbus situasjon ble håndtert/drøftet i ulike fora. Etter en lang debatt i Stortinget 02.04.1963 ble det vedtatt at Klæbu fortsatt skulle forbli egen kommune, - ikke en forstadskommune til Trondheim sammen med Heimdal, Byneset, Strinda og Leinstrand. Kommunalkomiteen anførte bl.a. at Klæbu "med sin isolerte beliggenhet slik forholdene ligger an i dag, er utenfor det området som naturlig berøres av utviklingen i Trondheimsavsnittet".

Vedtaket i Stortinget ble gjort med 76 mot 74 stemmer, - med Gustavsen/Holm fra Sosialistisk Folkeparti i "vippeposisjon". Det fortelles at repr. Asbjørn Holm fra SF bestemt seg for hvilket forslag han skulle stemme på mens han stod på talerstolen.

Beslutningen i Stortinget medførte også at Trondheim fikk "tilført" Strinda, Heimdal, Byneset og Leinstrand.

 

I høstens Årsskrift kan du lese mer om kommunereformen fra 1966, - om forspillet/prosessen som førte til at antallet kommuner i Norge ble redusert fra 747 til 454..

Ragnar Thesen

 

4.jpg 5.jpg

3.jpg   Klikk på bildene