"Friluftslivets år - 2015"
Temakveld i Kulturhuset 18. februar

 

Om ikke salen var helt fullsatt - hadde omlag 40 personer funnet veien til Klæbu kulturhus da Klæbu historielag, i samarbeid med Klæbu kommune, arrangerte Friluftskveld med temaene «Over Dovrefjell»/«Klæbu Jeger og Fiskeforening» onsdag 18. februar.
Etter en kort introduksjon ved ordfører Jarle Martin Gundersen og leder i Klæbu Historielag, Alf Steinar Tømmervold, var det klart for kveldens første foredragsholder,
Karl H. Brox.

 

Bok Over Dovrefjell.jpg"Over Dovrefjell" - litt om foredraget
Høsten 2014 utgav Brox boka «Over Dovrefjell». Han hadde da, sammen med fotograf Øivind Leren fra Molde, i flere år «travet» på kryss og tvers over Dovrefjell. Det var svært viktig for begge at boka skulle utgis i fjor i forbindelse med 200-års jubileet for Norges grunnlov. Dovrefjell har jo alltid hatt en sterk posisjon i forhold til ulike hendelser i Norges historie, - ikke minst i forbindelse med Eidsvollsmennenes samling i 1814. "Enig og tro til Dovre faller" vil for alltid "stå" i Norges historie som kanskje nasjonens mest kjente utsagn.

     På 1990-tallet ble det vedtatt å bygge(utbedre) den 50-60 mil lange pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim (Nidaros). Pilegrimsleden ble som planlagt ferdig til 1000-årsjubileet i Trondheim året 1997. Den mest spektakulære strekningen av "leden" er den omlag 9 mil lange traseen over Dovrefjell. En fantastisk tur ikke minst hvis en på forhånd vet litt om strekningen, hvilke naturmessige opplevelser en kan få. "Man kan mosjonere/trene så mye en vil, men når man drar på tur bør en ha tid til å se på en utsikt, se på en plantelivet/høre på fuglene. Da er målet ikke å komme hurtig frem, men beriket hjem", sa Brox.

Se pilegrimsleden over Dovre.

 

     Ni-timen arrangerte i 2002 en "avstemning" om hva som skulle være Norges nasjonalfjell. Ordføreren i Tysfjord kommune mobiliserte/laget en aksjon for å folk til å stemme på Stetind som Norges nasjonalfjell. Kampanjen lyktes og det flotte fjellet i Nordland fylke ble utvalgt.
Men: Selv om Stetind er et svært vakkert fjell, passer nok betegnelsen nasjonalfjell bedre for fjellområdet på Dovre. Med «Enig og tro til Dovre faller» gjorde Eidsvoldmennene i 1814 Dovrefjell til et symbol for Norge. Kulturpersonligheter som bl.a. Henrik Ibsen og Edvard Grieg har også «behandlet» Dovrefjell gjennom litteratur/musikk. Dovre ble også beskrevet i Snorre. På sin ferd for å innlemme Trøndelag i kongeriket Norge dro Harald Hårfagre over Dovrefjell. Dovre har en unik posisjon i norsk kultur/i norsk historie; - også med sine 23 verneområder og to nasjonalparker.

     For omlag 10-12.000 år siden/etter siste istid, var landskapet ganske "karrig" på Dovrefjell. Etter at både planter, insekter og dyr etter hvert "kom" til platået, "dukket" også mennesket opp. De første mennesker var helt avhengig av reinen. Utgravninger viser forresten at det var folk på Dovrefjell før istiden var slutt.

     Det finnes opprinnelig tre ferdselsveier over Dovre. Den eldste gikk øst for Knutshø mens "Den gamle kongevei", tatt i bruk etter "Svartedauden (1349-1351), ble benyttet helt til nyveien om Dombås ble ferdig ca. 1820. Den eldste ferdselsveien tok av rett opp fra den gamle kongsgården Tofte ca. 10 km sør for Dombås. Denne svært gamle kongsgården var i drift allerede på slutten av 800-tallet, - på den tid Harald Hårfagre dro over Dovrefjell.

     Dersom en var på vei nordover i svært gamle dager, var det vanlig å dra fra kongsgården Tofte til middelaldergården Vesle Hjerkinn, en distanse på ca 35 km, for å få overnatting. Vesle Hjerkinn,- med bosetting allerede 400 f.Kr. fødsel, - lå 2 km fra Gautåseter, hvor en i sommermånedene i dag kan kjøpe kaffe.
Etter Svartedauden gikk bosettinga i Norge så kraftig ned at ferdselen over Dovre nesten stoppet opp. Da trafikken igjen økte vel 200 år seinere, ble det vanlig å benytte Gamle Kongevei. En glimrende turvei også i dag for de som ønsker en fredelig og fin turvei over fjellområdet. For våre forfedre var det mulig å benytte alternative traseer når turen gikk over Dovrefjell. Det ble etter hvert vanlig å legge veien ned i selve Drivdalen; - Vårstigen er jo en kjent trase nedetter dalsiden.
Vi finner totalt 4 kjente fjellstuer mellom Dombås og Oppdal.
Hjerkinn, dagens fjellstue, ble mest sannsynlig bygd etter Svartedauden. En regner med at det før den tid fantes et overnattingssted i området, kanskje bygde kong Øystein et «herberge» der allerede på 1200-tallet.
Hvis du besøker fjellstua
Fokstugu om sommeren, kan en oppleve gamle pilegrimstradisjoner.
Morgenmesser, aftensang gjennomføres av prester i sommerhalvåret. Ved Fokstumyrene kan en dessuten betrakte et rikt fugleliv med bl.a. dobbeltbekasinen som en av de mest kjente «innbyggerne».
Kongsvold, den yngste av fjellstuene, lå i gamle dager litt lenger nord. Den ble da kalt «Holet». Dagens bygninger ble anlagt en gang på 1700-tallet. Ved en botanisk hage like ved fjellstuen kan en studere et utsnitt av plantelivet på Dovre. Litt lenger nord, i selve Drivdalen, ble den eldste fjellstua Drivstua bygd før år 1300.

     På Dovreområdet kommer man «nært til» et rikt fugle- og dyreliv. Hvis en er heldig, kan en f.eks. møte moskusen, den kraftige «pluggen» som ble utryddet av tyskerne i 1940-1945, men som ble «gjeninnført» fra Grønland etter 2.verdenskrig. Om våren kommer de ned i Drivdalen for å beite og fø kalver. En må imidlertid huske at dette «urpregede» dyret har en marsjfart på ca. 60 km.
For de spesielt planteinteresserte er mogopen og norsk malurt to vekster som bør studeres. Malurten er svært sjelden og finnes stort sett ved Knutshø.

Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Dovrefjell, anbefaler vi en tur med bil eller kanskje med Dovrebanen. Jernbanen over fjellet ble åpnet i 1921 etter en anleggstid på hele 11 år.

De aller sprekeste kan jo finne frem sykkelen når veiene blir snøfri….

 

Jeger.jpgKlæbu Jeger og fiskeforening; - litt om aktivitetene ved Katrine Pollen.
En forening for friluftsinteresserte, - spesielt innen fiske og jakt, - som ble stiftet i 1977. Antallet medlemmer, - litt nedadgående som for mange andre frivillige organisasjoner, - er nå på 133.
Selv med ganske få medlemmer, er det en aktiv gjeng som ønsker å holde liv i foreningen. Spesielt kvinnegruppa har fra oppstarten i 2008 utvist stor aktivitet med «prosjekter» som fjellturer(en topptur i året), fisketurer, fugljakt, GPS-kurs, soppturer, kart- og kompasskurs etc. Kvinnegruppa har hele tiden fokusert på friluftsliv og samhold; - «det å ha det artig sammen».
Stadig mange stikker innom leirduebanen på
Moen hvor dyktige instruktører gir interesserte god og kyndig veiledning. Hvis en ikke selv har hagle, får man låne våpen og kjøpe nødvendig ammunisjon. Det gjennomføres bl.a. egne kvelder for ungdommer/jenter på tirsdager.
Kurs for
fremtidige jegere (jegerprøvekurs) arrangeres vanligvis om våren. Kurset har sertifiserte instruktører og kan tilrettelegges for de med lese-og skrivevansker. Normalt fulle kurs med unntak av foregående år. Med godkjent jegerprøve kan en få tilbud om øvelsesjakt.
Klæbu jeger og fiskeforening ønsker stadig nye medlemmer.

Ta gjerne kontakt med Katrine, telefon 72 83 10 08 / 918 83 955.

Se også Klæbu Jeger og fisk på facebook.

 

Ref. Ragnar Thesen