4. klassinger opplever 'gamle dager' på Teigen

 

4. klassingene fra Sørborgen og Tanem skole hadde en annerledes skoledag på Teigen 2. og 3. juni.

Her fikk de høre historien om husmannsplassen Teigen, og hvordan folk levde og arbeidet for 100-200 år siden. De fikk prøve seg på gammeldans etter feiende musikk av Kulturskolen og veiledning av pensjonist-foreningen, litt fysiske aktiviteter ledet av Frivillighets-sentralen, og omvisning i gårds-bygningene, jordkjelleren, saga, smia og snekkerverkstedet.

Et trivelig besøk av ordfører Kirsti Tømmervold fikk vi også . .

 

 

 

Teigen 1925.jpg

Teigen 1925

Skyss.JPG

 

Nils1.JPG

Nils viser arbeid og redskaper på . .

Nils2.JPG

snekkervekstedet . .

Nils3.JPG

og på saga

Astrid1.JPG

Astrid forteller om ting på buret . .

Astrid3.JPG

på butikken . .

Astrid2.JPG

og hva en jordkjeller ble brukt til . .

Dans.JPG

Pols og reinlender . .

Aktiv3.JPG

aktiviteter . .

Aktiv2.JPG

storefri og litt mat på tunet . .