master04_image001

Referat fra Årsmøte 2016

15. mars

 

Klubbe.jpg

 

B3.JPG

 

Gospel.JPG

Klæbu Barnegospelkor

 

B1.JPG

 

B2.JPG

 

 

 

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Folkets hus i Moadalen tirsdag 15. mars,  hvor leder Alf Steinar Tømmervold kunne ønske velkommen til rundt 40 medlemmer.

Årsmøte ble også iår innledet med et musikalt innslag.

Denne kvelden hadde vi besøk av Klæbu Barnegospelkor som fremførte tre sanger som inngår i deres musikal de senere skal fremføre. Ledere og foreldre sto også for serveringen senere på kvelden.

Tømmervold gikk så over på sakslista hvor det formelle med ’innkalling og saksliste’ ble godkjent.

Atle Elverum ledet så møte videre.

● En fyldig årsmelding for laget og Klæbu bygdemuseum ble så lagt frem, og aktivitetene har vært mange:

temakvelder, vandringer, medlemstur, og ikke minst arrangementene på Teigen, mange i samarbeid med skolen, kirken og Klæbu kommune.

En milepel for laget er overtagelsen av Klæbu bygdemuseum på Teigen og Bjørklimark, hvor Klæbu kommune gir oss en 5-års avtale med gode økonomiske betingelser.

Les hele årsmeldingen og referater fra de enkelte arrangement.

I tilknyttning til årsmeldingen fulgte en orientering fra arbeidskomiteer:

 Tormod Bekken, redaksjonen for Årsskrift

 Trygve Eggen, PR og rekruttering

 Ann Mari Haugness, lagets arkiv

 Håvard Husby, restaurering av Forseth mølle

● Kasserer Ann-Mari Haugness la fram regnskap som viser solid økonomi for historielaget og museet.

Regnskapet godkjent.

Se Regnskap  og  Budsjett 2016

● Forslag fra styret.

Driften av Teigen er ressurskrevende.

Museumskomiteen har i dag alt ansvar for vedlikehold og arrangementer på Teigen.

Styret foreslår derfor å opprette en 'Arbeidskomite'  som i hovedsak skal ha ansvar for gjennomføring av arrangementene. (Aktivitetsdager for 4. klassinger, St.Hansaften, Familie- og friluftsdag og Søndagskafeen)

Forslagene bifalt av årsmøte.

Se Forslag fra styret og Arbeidsplan 2016

● Valg til styre og komiteer var siste sak på årsmøtet.

Alf Steinar Tømmervold fortsetter som leder av laget, med seg får han Ann-Mari Haugnes, Asgeir Gunnes, Ragnar Thesen og Sissel Nordseth.

Alle innstilte til styre og komiteer ble valgt, ialt 46 medlemmer.

Se valgkomiteens innstilling.

 

Et trivelig Årsmøte i laget!