Gammelveien

Tulluan skole - Forseth mølle

Tirsdag 13. september 2016

 

Tulluan skole 2 1936.jpg

Tulluan skole 1936

Vandring 2.JPG

"80 år siden første skoledag" . .

Vandring 3.jpg

. . fin utsikt til Haugamyra boligfelt . .

Vandring 4.JPG

Hos Peder og Kristine på Tulluan Nordre . .

Vandring 9.JPG

 

Kart 2.jpg

Se kart over turen . .

 

Tulluan skole 1.JPG

Tulluan skole 2016

"Den gamle trappa er borte og bra er vel det", sa historielagets leder Alf Steinar Tømmervold da han ønsket velkommen til høstens vandring foran den gamle Tulluan-skolen. "Ikke bare jeg ramlet ned den trappa mens jeg var elev" fortsatte Alf Steinar.

    I historielagets årsskiftet fra 1987 skrev Lars Brå om såvel Tulluan som Lysklett skole; - skolene som ble tatt i bruk for 80 år siden. Prisene for praktbyggene var kr. 90000,- ; - en anselig sum i 1936. To arbeidslag på 6 personer jobbet iherdig for å ferdigstille Klæbus to nye skoler og 28.12.36 kunne vel 100 personer delta på den offisielle åpningen; - først med middag på Lysklett og deretter kaffe på Tulluan.

    P.g.a. plasseringen ute på Tullusmyrene kunne det av og til være ganske "fuktig" i kjelleren på Tulluan skole. Lars kunne spesielt erindre vinteren/våren 1941 da sløydsalen lignet mer en svømmehall enn et undervisningsrom.

    Fuktig var det derimot ikke tirsdag 13.09. da "glade vandrere" krysset fylkesvei 704 for å gå "gammelveileia" til Gamle Forseth mølle. Med Lars Brå og  Edvard Telluggen som guider fikk vi en interessant tur fra eneboligen til Lars via Tulluan Midtre(Asbjørn Brå/ Ragnhild Hongset)-   Tulluan Nordre(Peder Tulluan/Kristine Stene) - Kaarstad(Liv Forseth) - Kvennbakken - Forseth mølle. Vi stoppet hos Peder/Kristine hvor vi fikk såvel historiske fakta om gården samt tanker om dagens drift. Som en av kun 7 "gjenlevende" melkeprodusenter i Klæbu, har altså eierne av Tulluan Nordre kyr på båsen. På spørsmål om neste generasjon ville fortsette med fjøsdrift svarte Peder at akkurat nå er det andre interesser som er fremtredende.

    Etter å ha sagt takk for oss passerte vi Kaarstad; - gården hvor "Bank-Lars/Lars-Bank" tidligere bodde. Lars K. Forseth satt i førersetet i Klæbu sparebank fra 1961 til han gikk av som banksjef i 2001.

    Fremme ved den bratte Kvennbakken kunne vi se ned på mølla. En kan godt forstå at reisende vinterstid søkte etter andre alternativer/andre veier som på hålkeføre hadde bedre fremkommelighet.

    Nede ved ved mølla ventet Lars L.Forseth, grunneier og medlem av styringsgruppen for restaurering av Gamle Forseth mølle.  Sammen med  Håvard Huseby, Asgeir Gunnes og Atle Elverum hadde han vært ansvarlig for fremdriften av arbeidet ved Tullbekken.

Håvard og  Lasse Overgaard, murmester/ansvarlig for sikring av murene, informerte om arbeidet som så langt var utført. "Det gjenstår bl.a. å legge på et lag med bentonittleire," sa Lasse. "Vi vet svært lite om møllas historie," sa Håvard, "men vi antar at Forseth mølle ble bygd i første del 1700-tallet."

En del opp-pussingsarbeider gjenstår før prosjektet er sluttført. Det sies forresten at den siste mølleren druknet, hva han het/når og hvor han druknet vet ingen . .

Til slutt samlet de vel 30 vandrerne seg rundt kaffen og forskjellige søte kaker innkjøpt for anledningen av Alf Steinar. Deretter returnerte alle til "80-åringen" Tulluan skole hvor de fleste hadde parkert bilene.

Ref. Ragnar

 

Les mer om Tulluan skole i artikkel i Årsskiftet 1987

og om veggmaleriene på Tulluan og Lysklett skoler.

Se også referat om restaureringen av Forseth mølle.

 

Vandring 5.JPG

Håvard orienterer om restaureringen . .

Vandring 6.JPG

 

Vandring 7.JPG

 

Vandring 8.JPG