17mai 1.jpg

Klæbu kirke - 17. mai 2017.

Med den åttekantede kirken fra 1790 som bakgrunn kunne dagens taler, Paal Christian Bjønnes, lovprise vår grunnlov fra 1814. "Teksten har vært i stadig utvikling siden den ble skrevet på Eidsvoll for mer enn 200 år siden. Den har utviklet seg i takt med samfunnet vi lever i. Da den ble skrevet i 1814, vet vi i Klæbu med stolthet at det var to representanter herfra til stede; - sogneprest Jacob Hersleb Darre og gårdbruker/klokker Lars Larsen Forseth" sa Paal Christian.

 

 

"Vår grunnlov er virkelig verdt å feire. Det er en grunnlov som er tydelig på at hvert enkelt menneske har en verdi; - en egenverdi.

Den "sier også at vi skal ta vare på naturen til slektene som kommer etter oss", sa blant annet dagens taler.

Klæbu mannskor og Klæbu Musikkorps var med på å skape en fin ramme rundt seremonien ved kirka i Klæbu. Speiderne bidrog også som tradisjonen er - med kransenedleggelse ved gravene til Darre og Forseth samt Peder Eggen som ble henrettet av tyskerne på Falstad 6. oktober 1942.

Ragnar Thesen

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vår grunnlov er virkelig verdt å feire.