Årsmøte 2017

16. mars

B 2.JPG

 

B 1 Frida.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Mari.jpg

 

 

Kake.JPGBlomster.JPG

 

 

perspektiv Thumb.jpg

Historielaget avholdt sitt årsmøte i Gamle Festsal onsdag 16. mars, og leder Alf Steinar Tømmervold kunne ønske velkommen til rundt 35 frammøtte.

Tradisjonen tro startet årsmøte med et kulturelt innslag. Iår hadde vi besøk av Frida Bjørkøy fra Kulturskolen som fremførte to musikkstykker på horn.

Tømmervold gikk så over på saklista hvor det formelle med ’innkalling og saksliste’ ble godkjent.

En fyldig årsmelding for laget og Klæbu bygdemuseum ble lagt frem, og aktivitetene har vært mange: temakvelder, vandringer, medlemstur, og ikke minst arrangementene på Teigen, flere i samarbeid med skolen, kirken og Klæbu kommune.

Tre store prosjekter er påbegynt/gjennomført i år.

Det er Forseth mølle, mastua på Teigen og nybygget på Teigen. Les årsmeldingen for laget, museet på Teigen og referater fra de enkelte arrangement.

I tilknyttning til årsmeldingene fulgte en orientering fra redaksjonen for Årsskrift/Kalender ved Terje Klokk, som bl. a. kunne fortelle at '60-tallet' blir hovedtema i neste utgave, og at innsamling av stoff allerede var godt igang.

Astrid Grendstad supplerte museets beretning med at ca. 700 besøkende har skrevet seg inn i gjesteboka, og at 285 dugnadstimer er lagt ned i fjor.

Lasse Overgaard orienterte om gjenstående arbeid på Forseth mølle, legge jord og så i gras på toppen av murene, sette opp informasjonstavle, og noe arbeid på arealene rundt.

Kasserer Ann-Mari Haugness la fram regnskap som viser solid økonomi. Se Regnskap og Budsjett 2017.

Til nybygget på Teigen er det i budsjettet avsatt et betydelig beløp.

Forslag fra styret:

- Kontingenten økes fra 250 kr. til 300 kr. fra 2018.

- Godtgjørelse kasserer 2017 settes til kr. 8.000.

- Forslag til arbeidsplan 2017.

Valg var siste post på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling. Alle innstilte til styre og komiteer ble valgt, ialt 43 medlemmer.

Det nye styret konstitueres på eget styremøte etter årsmøte.

Årsmøte ble avsluttet med de tradisjonelle 'karbonadesmørbrød med erter', kaffe og bløtekake,

servert av medlemmer fra 'Seniordansen'.

Under kaffepausen vanket det blomster til Alf Steinar Tømmervold som trer tilbake etter tre år som leder, og til Asgeir Gunnes som har fire år som styremedlem bak seg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kvelden fortsatte deretter som medlemsmøte, hvor Alf Steinar og arkitekene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen fra NTNU orienterte om planleggingen og utbyggingen på Teigen.

Se referat fra informasjonmøte.

Alf Steinar viste bilder og fortalte om arbeidet som har pågått på Teigen i vinter.

En gruppe på 16 håndverkere/studenter fra "Studiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved NTNU har i fire perioder arbeidet med tilvirking av materialer og oppsetting av råbygg både til 'Uthuset' og naustet. Deltakerne kom fra hele landet, fra Karasjok i nord til Hurum i sør. Under oppholdet her i Klæbu har de bodd på Gjenvollhytta, hvor historielaget har sørget for god mat og forpleining.

Det videre arbeid med tak, kledning og innredning forsetter framover mot høsten, hvorav store deler som dugnad.

 

  Klikk på bildene nedenfor og følg byggingen på Teigen

'Fra tømmerstokk til ferdig reisverk'

 

 

Laan 1.JPG

23. - 27. januar

Hogst og tilvirke av tømmer

Laan 1.JPG

2. - 12. februar

Grunnarbeid og ringmur

utført på dugnad

Laan 1.JPG

13. - 17. februar

Gulv og reisverk

 

 

Naust Plassering Thumb.jpg

6. - 10. mars

Bygging av naust

nordfasade_konstruksjon.jpg

13. - 17. mars

Nybygget reises !