Armfeldt.jpg

General Armfeldts felttog i Trøndelag 1718

og ekstraordinært årsmøte  -  25. april.

Klubbe.jpg

Styret.JPG

Fra v.: Tore Olav Sandnæs, Alf Steinar Tømmervold, Sissel Nordseth, Ann-Mari Haugness og Ragnar Thesen.

 

HOL 2.JPG

Hans Olav Løkken

 

Kart.jpg

Kart over Armfeldts felttog i Trøndelag.

(Klikk for større kart)

 

 

F 1.JPG

 

 

F 2.JPG

Omlag 50 historieinteresserte klæbygger hadde funnet veien til historielagets første 'Temakveld' for året, denne gang i Grendahuset på Tanem.

Kvelden startet med et ekstraordinært årsmøte hvor Alf Steinar Tømmervold ble valgt til leder av historielaget for 2017. Med seg i styret har han Sissel Nordseth (nestleder), Ragnar Thesen (sekr.), Ann-Mari Haugness (kass.) og Tore Olav Sandnæs (styremedl.) Disse ble valgt på ordinært årsmøte 16. mars.

_ _ _ _

Resten av kvelden var viet historien om

General Armfeldts felttog i Trøndelag i 1718.

Historiefortelleren Hans Olav Løkken holdt et engasjerende foredrag om felttoget som startet ved Duved i Jämtland og endte dramatisk i Tydals fjell.

Et kort sammendrag av hans "historietime" . .

. . Armfeldt hadde ordre fra kong Karl 12. om å besette Trondheim. Med 10 000 mann, 6800 hester og 2500 levende slaktedyr som proviant(!) krysset han grensen og kom til Verdal i begynnelsen av september. Først i november sto de svenske styrkene ved Trondheim. Hæren var da sterkt redusert på grunn av sykdom, matmangel og kulde, og talte nå bare 5000 friske menn, resten var returnert til Verdal.

Hæren ble stasjonert på gårder i Strinda, Tiller og Melhus, hvor de nærmest plyndret gårdene for mat og utstyr.

Armfeldt hadde stor respekt for den norske general Budde og hans festningsverker rundt Trondheim, og det ble ikke utkjempet noen større slag mellom styrkene. Det endte med at han valgte å trekke hæren oppover Gauldalen. Etter meldingen om Karl 12. død valgte Armfeldt den raskeste vei hjem.

Fra Holtålen gikk ferden over Bukkhåmmåren mot Selbu/Tydal, videre over Tydalsfjellene til Handøl i Sverige, en marsj på 45 kilometer.

I følge svenske kilder døde 2300 mann på fjellet disse nyttårsdagene, 1440 døde seinere, de flest på grunn av frostskader.

 

_ _ _ _

 

Var Armfeldts soldater innom Klæbu ?

Klæbuboka forteller at de var på Nideng gård . .

Klikk på siden under.

 

Nideng 1.jpg

Nideng 2.jpg