Materialer til nybygget på Teigen

En gruppe på 16 fagfolk/studenter fra "Studiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved NTNU, var i dagene 23. til 27. januar samlet til hogst og tilvirke av materialer til vårt

nybygg på Teigen.

Deltakerne var delt inn i grupper som dels jobbet med stikking (blinking) og hugging av tømmer i bratthengene i Ståggån, og saging og rying (klyving) på saga til Ludvik Forseth.

Under oppholdet bodde de på Gjenvollhytta, hvor de fikk god mat og forpleining av Sissel Nordseth og Ann-Mari Haugness.

De kommer tilbake i uke 7 og 11 for å fortsette arbeidet på Teigen.

Fra historielaget deltok også Håvard Huseby og Jan Egil Tillereggen i skogen, og Oddmund Aarø på saga.

Klikk på bildene og 'bli med på arbeidet' . .

 

Hogst 1.JPG Hogst 2.JPG

I skogen . .

Hogst 3.JPG Hogst 4.JPG

 

Timber 02.JPG  Timber 05.JPG  Timber 07.JPG  Timber 08.JPG

                                                                                       Timber !!!

Hogst 7.JPG Hogst 8.JPG

 

Hogst 5.JPG Hogst 6.JPG

Kafferast . .

x Middag 1.JPG x Middag 4.JPG

Kveld på Gjenvollhytta med solid og god mat servert av Sissel og Ann-Mari

Rying 1.JPG Rying 2.JPG

Rying . .

Rying 3.JPG Rying 4.JPG

 

Rying 6.JPG Rying 7.JPG

 

Saga 1.JPG Saga 2.JPG

På saga med Ludvik Forseth . .

Saga 3.JPG Saga 4.JPG