Selbyggen

Tragisk drukningsulykke på Selbusjøen for 80 år siden.

Kaare Moen.jpg

Kaare Ole Moen (t.v.) var 10 år da lastebilen kjørte gjennom isen ved Trongsundet, og husker hendelsen godt.

Fredag 3. mars var det 80 år siden Peder Olsen Fuglem, Karen Fuglem og Martin Hilmo omkom i en tragisk druknings-ulykke på Selbusjøen. Lastebilen de satt i gikk gjennom isen ved Grendstad i Klæbu.

Avisa 'Selbyggen' hadde i den anledning en artikkel om hendelsen fra den gang, og skriver:

. . Vinteren 1937 var en såkalt barmarksvinter med lite snø. Idrettslagene hadde problemer med å arrangere skirenn og det var dyp tele. Skogsveier fantes ikke og transport av tømmer gikk over blautmyrer og over isen på vatn og sjøer. På Selbusjøen lå isen metertykk i hele sjøens lengde, og trafikken «sjøverts» mellom Selbu og Klæbu gikk etter isen uten problemer.

Dette var før vassdraget ble regulert.

I nitida onsdag morgen den 3. mars 1937 skulle en lastebil på Fuglem dra til Trondheim. Denne gangen valgte Peder Olsen Fuglem å kjøre Selbusjøen på isen til Klæbu. Denne dagen ville også Peders datter, Karen, absolutt være med til byen, men faren var ikke lysten på det. Etter å ha felt noen tårer fikk Karen være med. Kjøpmann Martin Hilmo var også med som passasjer . .

Les hele artikkelen hentet fra avisa 'Selbyggen'.

Se også artikkel fra Årsskrift 1982.

 

- - - - - -

Klæbuposten

Minnes dagene etter ulykken i detalj

KP Drukningsulykke 1937 - 3.jpg

Anders Skjenald (86 t.v) og Kaare Moen (90) snakker om den tragiske ulykken de var vitne til for 80 år siden.

Ti år gamle Kaare Moen hadde fri fra skolen den dagen. Nøyaktig hva han fordrev tiden med i det ulykken inntraff på vannet nedenfor gården,husker han ikke. Men skrikene som hørtes da de to nabodamene, Anna Berg og Kristine Eggen, kom løpende fra hver sin kant, har brent seg fast i hukommelsen.

-Det er som om jeg fortsatt hører dem, sier han og tar en kort pause.

"Brøttemsbilen har gått igjennom isen", ropte den ene, forteller Kaare. Det skulle etter en telefon til Brøttensgården vise seg ikke å være nevnte bil, men en som var lik . .

Les hele artikkelen hentet fra Klæbuposten.