Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 100 år - (1917-2017)

Temakveld 29. august

 

Kosberg1.JPG

Per Ingmar Kosberg

 

Siraas1.jpg

Per Magne Siraas

 

Kaare1.jpg

Kåre Haugen

 

Blomster.jpg

 

Da leder for Klæbu historielag, Alf Steinar Tømmervold, ønsket velkommen til markering av 100 år siden Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen etablerte seg i bygda, -  hadde ca. 80 interesserte "sjeler" funnet veien til Gamle festsal.

Per Ingmar Kosberg, forfatter av boka "Omsorg i endring",  snakket om "gamle tider" på hjemmet, -  bl.a. om forstander Zakarias Brekke fra Sunnmøre. Brekke "regjerte" i tiden 1917-1923. Utfordrende tider med store utfordringer så vel økonomisk som arbeidssmeig for ansatte.

Per Ingmar berettet også om om Johan Anton Lippestad som, med Danmark som forbilde,  revolusjonerte levevilkår/undervisning for evneveike i Norge.

Nevnes må også vaktmester/sjåfør Lars Bendiksvoll, som i motsetning til mange andre med "vanlige yrker" på hjemmet, fikk gifte seg.

Forstandere ledet Klæbu pleiehjem til 1955 da den siste av den kategorien, Johan Rolf Gundersen, mistet lederjobben.

Se bokomtale av Omsorg i endring

Per Magne Siraas fortalte deretter om sin tid i Klæbu, - fra han ankom bygda i oktober 1964 og flyttet til Selbu 12 år senere. Han mintes bl.a. stor aktivitet innen bedriftsidretten med flinke håndball-lag og minatyrskyttere. "Godt samhold og trivelig miljø på en spesiell arbeidsplass," sa Siraas. Mens han var i Klæbu arbeidet Per Magne både på "hjemmet" og i Klæbu kommune.

Kåre Haugen, Klæbupolitiker i flere tiår, sa til slutt litt om Hallsetheimens betydning for Klæbu. Kommunen fikk stor skatteinngang fra ansatte ved institusjonen. "Dyktige folk bosatte seg også i Klæbu," sa Kåre videre. Han nevnte også Vernepleierskolen som i flere år hadde tilholdssted på Hallsetheimen. Ansatte ved denne skolen var kjent for sine "radikale" meninger.

Til slutt kommenterte Kåre "Gro-saken" som tvang frem en forandring mht behandlingen av/levekårene til psykiske utviklingshemmede.

Ragnar Thesen

 

 

Guttebygget 1937.jpg

'Guttebygget' 1937

Hjemmet 1950.jpg

'Hjemmet' 1950 . .

Hjemmet 1953.jpg

. . 1953

Store Paviljonger.jpg

Nyere paviljonger . .

Smaapaviljoner.jpg

. . og bosteder