Naust Plassering.jpg

Naustet på Teigen

En ny gruppe håndverkere/studenter fra "Studiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved NTNU vil i dagene 6. - 10. mars arbeide her på Teigen for å tilvirke reisverket til et nytt naust. Naustet blir på 6,5 x 4 meter. Målet for uka er et komplett "byggesett", som blir satt opp senere i år.

Og 'Stampåsbåten' venter . .

Gruppa er 'internasjonal' denne gang, 4 fra Tyskland og 1 fra Danmark deltar. Under oppholdet bor gruppa på Gjenvollhytta, hvor medlemmer av historielaget sørger for god mat og forpleining.

Klikk på bildene                                                                                  Mandag 6. mars

tegninger naust-3.jpg

 

tegninger naust -4.jpg

 

B 1.JPG

. . litt planlegging . .

B 6.JPG

. . og så er det bare å sette igang . .

B 3.JPG

 

B 2.JPG

 

Onsdag 8. mars

 

B7.JPG

Syllstokk og dobbel raft . .

B 8.JPG

 . . spiker ?

B 9.JPG

Staver og strebere . .

 

Torsdag 9. mars

 

B 10.JPG

Takbjelker med dimensjoner . .

B 11.JPG

og  fine . .

B 12.JPG

detaljer . .

Gjenvollhytta 1.JPG

'Siste kveld med gjengen'

på Gjenvollhytta

Gjenvollhytta 3.jpeg

Trivelig med besøk av Kirsti ordfører som delte ut kommunenåla . .

Gjenvollhytta 2.JPG

Oddmund Brøtten og Edvin Grendstadbakk holdt et innlegg om tømmerdrift og sagbruk i Klæbu.