'Bli kjent i Nideng'

Vandring t0rsdag 24. august 2017

Start.JPG

Da starter vi . .  se kart

 

MMj03546690000[1]MMj03546690000[1]MMj03546690000[1]

 

 

 

 

Per 1.JPG

Tillerskaret/Nidengskaret,

. . litt avhengig hvor man kommer fra . .

 

 

 

Hans 1.jpg

Historietime med Hans Henrik . .

Hans 3.JPG

Utsikt mot Fjærem kraftstasjon og sentrum . .

 

 

Vandringen denne gang var lagt til Nideng og den gamle ferdselsveien mellom Klæbu og Tiller.

Vegen - i dag sti - går gjennom skaret mellom Rundhaugen og Våttåsen, forbi Rundhaugtjønna og fram til Tillergårdene.

Per Løvås fra Heimdal historielag, og kjentmann i området, ledet an rundt 30 turglade deltagere. Vi passerer Fjærem fordelingsstasjon og tar fatt på bakkene opp til skaret, og passerer kommunegrensa til Trondheim. Per forteller at veifaret går tilbake til middelalder, og er inntegnet på kart fra 17-  og 1800 tallet. Store kraftlinjegater går gjennom skaret, og åpner for fin utsikt ned mot Tiller.

På vannskillet ligger restene etter Rundhaugen, en husmannplass under gården Tiller søndre. Første kjente bositter her er en Erik Eiksen fra Lesja som kom hit rundt 1820. Han tok også navnet Tillerskaret. Plassen var bebodd og drevet fram til midt på 1950-tallet. Deretter tok forfallet overhånd, husene brant ned 1992. I dag er området gjengrodd, og bare rester av grunnmur er å finne.

Mer om Rundhaugen i bygdeboka

'Tiller - bygd og by'  side 696 i den digitale utgaven.

 

Rundhaugen 1.jpg

Rundhaugen ca. 1950

 

* * *

På tilbaketuren overtar Hans Henrik Solheim, som leder oss fram til to gravhauger.

Han kan fortelle at haugene ble 'oppdaget', og registrert av arkeologer for 20 år siden.

Haugene er fra vikingetid (år 600 til 1000), og vitner om bosetninger i området på den tid, kanskje i forbindelse med borgen på Tanemsåsen.

Hans Henrik har mangt å fortelle om gravhauger fra forskjellige tidsepoker. Våre hauger er såkalte 'rundhauger' bygget opp av løsmasse og steinsatt. Størrelsen forteller ofte noe om personens status og makt, likeledes gjenstander eller våpen som ligger ved.

Vi kjenner ikke innholdet i våre hauger, men tegn tyder på at de en gang i tiden har vært utsatt for plyndring.

 

Hans 1.JPG

Steinsatt gravhaug . .

 

 

Jarle 1.JPG

Jarle Haugness forteller . .

 

 

 

Jarle 3.jpg

 

* * *

Kvelden ble avsluttet med kaffe og omvisning på motorsykkelklubben 'Sprengstart' sitt fine anlegg.

Jarle Haugness kunne fortelle at klubben kjøpte gården Nideng nordre i 1990, og har siden da dels restaurert og satt opp nye bygninger, alt gjort på dugnad. Anlegget inneholder i dag flotte møtelokaler, verksteder og et stort uteareale. Her er aktivitet året rundt - se Sprengstart på Fb.

 

Jarle 1.JPG

 

Jarle 4.jpg