B 01.JPG

Nybygget reises

13. - 17. mars

Det ble ei spennende uke. Gruppa av håndverkere/ studenter som tidligere har tilvirket det meste av bindingsverket til 'nybygget', er tilbake for å fullføre oppsettingen av bygget.

Mandag morgen var 18 mann i sving med å tilvirke resterende deler til tak- og veggkonstruksjonen.

Tirsdag ettermiddag var alle deler ferdig, og vegg-konstruksjonen kunne settes sammen.

Onsdag startet oppsettingen av vegger og tak, og fredag formiddag sto bygget ferdig - et profesjonelt og flott arbeid utført etter gammelt tradisjonelt bygghåndverk.

Under oppholdet her i Klæbu har de også denne gang bodd på Gjenvollhytta, hvor medlemmer av historielaget har sørget for god mat og forpleining.

Klikk på bildene og følg arbeidet steg for steg . .

Mandag og tirsdag

B 02.JPG

Takbjelke på 22 meter (!)

B 03.JPG

Taksperrer med

 

B 04.JPG

 nøyaktig 'lås'

B 05.JPG

B 07.JPG

Tak

B 08.JPG

sperrer

B 06 14 mars.JPG

Løfteanordning prøves . .

B 09.JPG

Veggene satt sammen . .

klare til å reises . .

Onsdag morgen 15. mars, veggene er satt sammen og klare for å reises . .

B 10.JPG

En siste sjekk før veggene reises . .

B 11.JPG

. . men først en kafferast i mastua . .

B 12.JPG

Da løftes den første veggen . .

15. mars kl. 12.30

B 13.JPG

 

B 14.JPG

Hull og tapper . .

 

B 15.JPG

. . passer perfekt

B 16.JPG

Samhaldbjelke heises på plass

Se video

B 18.JPG

Dobbel raft . .

Se video

B 17.JPG

Vegger, samhaldbjelkerog dobbel raft

føyde seg perfekt sammen !

Se video

Torsdag 16. mars - i dag skal taket på plass

B19.JPG

Det er disse som skal opp i dag . .

 

B20.JPG

Den første

B21.JPG

taksperra reises . .

B22.JPG

. . og så går det slag i slag . .

Se video

B23.JPG

Fine sammenføyninger

B25.JPG

Takås og bjelker . .

Se video

B24.JPG

De siste avstivere . .

 

B26.JPG

Jobben er gjort !

. . en glad gjeng på mønet . .

B27.JPG

. . og her står det - huset vårt !

Fredag 17. mars - hjemreise

B30.JPG

Varaordfører Jarle Martin Gundersen kom på besøk, fortalte litt om Klæbu kommune, og delte ut 'Klæbunåla'.

 

B31.JPG

Før avreise smaker det godt med

 karbonade og bløtekake

i mastua på Teigen . .

B32.JPG

Tusen takk for flott arbeid.