2 4klasse.JPG

Kåre forteller om hva en jordkjeller ble brukt til . .

1 4klasse.JPG

Besøk i bestestua . .

Museumsdager for

4-klassinger på Teigen

Det ble to aktive dager for elevene fra Sørborgen og Tanem barneskoler da de hadde en litt annerledes 'skoledag' på Teigen 6. og 7. juni.

Her fikk de høre historien om Teigen som husmannsplass og skysstasjon, og om hvordan folk levde og arbeidet for 100-200 år siden.

De fikk også prøve seg på gammeldans, lære litt om forskjellige tresorter, knivspikking og frikvarter med leik og aktiviteter.

 

 

11 4klasse.JPG

. . matpause . .

 

3 4klasse.JPG

Først lære litt . .

9 4klasse.JPG

Reinlender . .

7 4klasse.JPG

Treffer du kubben ?

4 4klasse.JPG

. . så kan du spikke . .

10 4klasse.JPG

 

11 4klasse.JPG

Litt mat . .

6 4klasse.JPG

. . og resultatet ble en blyant !

8 4klasse.JPG

Hestesko-kasting og stylter . .

12 4klasse.JPG

og drikke underveis . .