Årsmøte 2018

15. mars 2017

B 1.JPG

Styret 2017: Ragnar Thesen, Sissel Nordseth, Tore Olav Sandnæs og Ann-Mari Haugness. (Styreleder Alf Steinar Tømmervold lå hjemme i influensa)

 

 

B3.JPG

B2.JPG

B6.JPG

Årsmøte ble avsluttet med de tradisjonelle 'karbonadesmørbrød med erter', kaffe og bløtekake, servert av medlemmer fra 'Seniordansen'.

 

 

 

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Gamle festsal torsdag 15. mars,  hvor Ragnar Thesen kunne ønske velkommen til rundt 35 medlemmer.

Det formelle med innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent. Nestleder Sissel Nordseth ledet så årsmøte videre.

▪ En fyldig årsmelding for laget (v/Ragnar Thesen) og Klæbu bygdemuseum (v/Lasse Overgaard) ble så lagt frem, og aktivitetene har vært mange: temakvelder, vandringer, medlemstur, utgivelse av Årsskrift og kalender, arrangementene på Teigen, flere i samarbeid med skolen, kirken og Klæbu kommune.

Og ikke minst dugnader på Teigen, uteareal,

mastua og på nybygget.

Se årsmelding for laget og museet, og referat fra de enkelte aktiviteter 2017.

▪ Kasserer Ann-Mari Haugness la fram et regnskap som viser et moderat minus i årsresultatet, i hovedsak merutgifter knyttet til nybygget på Teigen.

Se Regnskap og Budsjett 2017.

▪ Forslag fra styret:

-Kontingenten for 2019 settes til  kr. 300 (uendret).

-Godtgjørelse til kasserer settes til kr. 8.000 (uendret).

-Fra og med 2018 skal kalenderen i likhet med årsskriftet inngå i kontingenten og leveres alle medlemmer sammen med årsskriftet. En prøveordning for 2018 som evalueres før neste årsmøte.

-Forslag til arbeidsplan for 2018.

Årsmelding, regnskap, budsjett og alle forslag fra styret ble godkjent av årsmøtet.

▪ Valg var siste post på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling. Alle innstilte til styre og komiteer ble valgt, ialt 42 medlemmer.

Det nye styret konstitueres på eget styremøte senere, og består av: Leder Alf Steinar Tømmervold, med seg får han Ragnar Thesen, Tore Olav Sandnæs, Randi Storsve og Lillian Holmli.

 

B7.JPG

Blomster og stor takk til to dyktige medlemmer som trer ut av styret, Sissel Nordseth etter 5 år som styremedl/nestleder, og Ann-Mari Haugness etter 8 år som kasserer.