B2.JPG

Gjenstander funnet ved utgraving av det nye veianlegget på Tanem.

 

B3.jpg

Registrerte reismiler ved Storvollen, synlig som sirkler ved laserscanning av terrenget fra fly

 

 

Temakveld  - 8. mai

Kartlegging av kulturminner i Klæbu.

Klæbu historielag hadde tirsdag kveld besøk av arkeologene Ragnhild Berge, Ole Risbøl og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet.

De vel 30 fremmøtte fikk høre at Klæbu nok ikke er den kommunen en vet mest om mht kulturminner. Uansett har det vært en del funn opp gjennom årene.  F.eks er ganske mange kullgroper(mange fra 1200-tallet) funnet og hele sju steder hvor det er produsert jern er oppdaget.

Nå skal det imidlertid settes i gang et prosjekt kalt «Kunnskapsbygging i fellesskap. Lidar-basert kartlegging(flyscanning) av kulturminner i utmarka i Klæbu som grunnlag for formidling, forvaltning og forskning». Et spennende prosjekt hvor vi også håper at Bondelaget, Klæbuspeiderne og Ungdomsskolen kan ha interesse av/være interessert i.

Mandag 14.05., kl. 19.00,  håper vi at så mange som mulig møter opp i Kommunestyresalen for å delta på «Samling 2». Vi får bl.a. høre  hvilke områder en i startfasen skal satse på. Deltakerne vil også få utlevert kart og en oppskrift(manual) for arbeidet.

De samme arkeologene som deltok på kveldens møte vil også førstkommende mandag innfinne seg i Kommunestyresalen.

Ragnar Thesen

 

B6.JPG

B4.JPG

 

B5.JPG