Tanemsaasen.jpg

Det tynnes ut på Tanemsåsen . .

 

T1.JPG

Arkeolog Hans Marius Johansen fra Riksantikvaren og grunneier Håvard Grendstad informerer ordføreren og Historielaget . .

 

T3.jpeg

Utsikt mot Bostad . .

 

T40 Vest.JPG

Utsikt vestover mot Sjøla . .

 

T10 Nord.JPG

Utsikt nordover gjennom Nidengskaret . .

Bygdeborgen på toppen

av Tanemsåsen revitaliseres.

5. februar

Maskinene er på plass og granskogen felles på Tanemsåsen. Dette blottlegger Tanemsborgen og bidrar til et nytt og spennende turmål og utsiktspunkt med utrolig utsikt i alle himmelretninger.

Klæbu historielag har vært på befaring sammen med grunneier Håvard Grendstad og arkeolog Hans Marius Johansen fra Riksantikvaren/ Fylkeskommunen. Området skal legges til rette for historieinteresserte, spreke turgåere og skoleungdom. e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanemsborgen
Årsskrift 1988 s. 23 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1988.pdf
Årsskrift 1989 s. 9 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1989.pdf
Årsskrift 1997 s. 6 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1997.pdf
Vandring sept. 2009: http://www.klabuhistorielag.no/Refer…/…/Kulturminnedagen.htm
Det kommer mer på vår hjemmeside. Og vi orienterer litt om saken på vår temakveld kommende torsdag; se p

Dette skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget og registrert av fagfolk i 1980, og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl. a. historiske vandringer. Dateringer fra borgen viser aktiviteter tilbake til begynnelsen av vår tidsregning.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider fram.

Det finnes mye stoff om bygdeborgen på Tanemsåsen i våre tidligere Årsskrift.

Se. .  Årsskrift 1988 side 23

          Årsskrift 1989 side 9

          Årsskrift 1997 side 6

   Alf Steinar Tømmervold

 

 

Kart Tanemsaasen.jpg

 

T20 Nord-ost.JPG 

Utsikt nordøstover . .skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe: