B1.JPG

Arkeologene Ragnhild Berge, Ole Risbøl, og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet.

 

B2.JPG

Rundt 25 medlemmer var møtt opp

i Kommunestyresalen for å høre om prosjektet.

– Kaffepause og diskusjon underveis . .

 

 

Oversiktskart.jpg

Kart over Halset-området

 

 

 

 

Temakveld  - 21. mai

Kartlegging av kulturminner i Klæbu.

Historielag hadde tirsdag kveld besøk av arkeologene Ole Risbøl, Ragnhild Berge, og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet, som redegjorde om prosjektet ’Kartlegging av kulturminner i Klæbu’ som startet våren 2018.

Prosjektet bruker en såkalt ’Lidar’-basert kartlegging (flyscanning) som avdekker strukturer under bakken, som kan vise seg å være gamle kulturminner som kullgroper, kullmiler/reismiler, gravhauger eller murer.

Arkeologene har utfra det scannede materialet utarbeidet kart hvor det er plottet inn punkter og beskrevet hva man kan forvente å finne der.

Vår del i prosjektet er å gjøre feltarbeidet - lete opp

punktene ved hjelp av gps-koordinater, registrere og ta bilde av hva som ble funnet.

Terrenget som ble undersøkt i fjor var langs Nidelva fra Svean til Tanemsbrua, hvor 47 punkter ble lokalisert og dokumentert.

Funn som klasifiseres som kulturminner blir registrert i en database kalt ’Askeladden’, og i Kulturminnesøk hos Riksantikvaren.

Les mer om prosjektet her i Klæbu på nettsidene til

NTNU Vitenskapsmuseet - Norark

I år skal Halset-området undersøkes, og det blir spennende å se hva som dukker fram fra skogen i år.

Ei gruppe på 10-12 ivrige medlemmer er klare til å søke gjennom området, og finne de 37 punktene som er plottet inn på kartet i år.

Se kart Halset.

Les også mer om LIDAR-teknikken

 

Kullgrop.gif

Kullgrop – funn tilbake til middelalderen

 

Kullmile.jpg

Kullmile/reismile - funn fra 17-18-hundretallet

– kunne ulmebrenne i 2-3 uker